Zbog rasta EURIBOR-a rate veće za 15 odsto

Vrijednost EURIBOR-a,referentne kamatne stope na međubankarskom tržištu, koja se dodatno računa na kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, dostigla je 1,67 odsto dok je na početku godine bila negativna, ali se u Crnoj Gori računala kao nula.

Rast EURIBOR-a utiče na to da će iznos rata za kredite biti povećan za oko 15 odsto, odnosno ako je rata kredita ranije iznosila 250 eura,sada će biti 290, a ako je bila 300 sada će biti oko 345 eura.

Iz Centralne banke (CBCG) su “Vijestima saopštili da su uočavajući ovaj problem i mogućnost daljeg rasta EURIBOR-a obavezali komercijalne banke da do kraja septembra izrade programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. Ti programi bi trebalo da omoguće da klijenti mogu preći na kredite sa fiksnom kamatnom stopom ili neki kombinovani model.

Do sada je klijentima bilo povoljnije da uzmu varijabilnu kamatnu stopu. Ona je, na primjer za stambeni kredit na početku iznosila četiri odsto plus EURIBOR koji je bio nula, dok je kod kredita sa fiksnom kamatnom sptopom ona bila oko pet i po odsto. Tako da su ovi klijenti imali nešto niži iznos rata, ali se ta situacija sada sa rastom EURIBOR-a mijenja.

Iz CBCG navode da je zakonom utvrđena obaveza banaka da prije zaključivanja ugovora potrošačima u pisanoj formi pruže informacije o glavnim karakteristikama kreditnog proizvoda, ukupnim troškovima kredita, kao i ostalim važnim pravnim aspektima značajnim za potrošača.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Cijene evropske, ali ne i standard

Sve i kada bi građanima Hrvatske bilo praktično da dolaze u Crnu Goru u šoping …

Leave a Reply

Your email address will not be published.