Ponovo odgođeno ročište za spor o imenovanju Radulovića za zamjenika izvršnog direktora ACG

Nakon gotovo više od godinu dana od početka spora o imenovanju na poziciju zamjenika izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, Petar Radulović se kao umješač uključio u sudski proces koji je protiv ove kompanije pokrenula nekadašnja savjetnica direktora Biljana Knežević.

Sud je prihvatio njegovo učešće u postupku i odložio ročište za 20. oktobar kako bi se Radulović i njegov pravni zastupnik upoznali sa spisima i dokazima koji su izneseni u postupku. Knežević je podnijela tužbu jer tvrdi da Radulović nije izabran za zamjenika direktora po konkursu. Radulović je sin funkcionera DF-a i PzP-a Branka Radulovića.

Radulović je istakao da u postupku želi da učestvuje jer ima neposredno pravni i lični interes.

– Do sada nisam davao nikakve izjave u medijima, ni na društvenim mrežama u vezi ovog postupka, ali imajući u vidu da cjelokupna porodica i ja trpimo nepotrebnu i neosnovanu medijsku hajku, zarad lične samopromocije pokušavajući da kroz politički angažman mog oca, tužilja dođe do svojih ciljeva. Tvrdim da je sami proces izbora za mjesto zamjenika izvršnog direktora u potpunosti zakonit i trudiću se i doprinijeti da sud stekne pravi utisak o motivaciji vođenja postupka i o neosnovanosti pondesene tužbe – kazao je Radulović na jučerašnjem ročištu pred Osnovnim sudom.

Njegov punomoćnik je istakao da će se o toku postupka izjasniti nakon uvida u spise predmeta.

Knežević je istakla da se, kao i u dosadašnjem toku postupka koji traje već godinu i tri mjeseca, ročišta odlažu kako bi se dobilo na vremenu, a sve je moglo biti riješeno da je postojao razgovor između svih advokata koji su zastupali Aerodrome budući da su tražili učešće Radulovića kao umješača, te je prema njenim navodima bilo logično da predaju dokumentaciju, odnosno sudske spise.

Sudija Osnovnog suda Biljana Krgović je u rješenju konstatovala da je 16. juna traženo od strane Aerodroma da se u postupak uključi Radulović, te da mu je dostavljena tužba sa prilozima, kao i odgovor na tužbu.

– Međutim, u međuvremenu su pribavljani i drugi dokazi i dokumentacija o predmetnom oglasu, kao i dokumentacija drugih ustanova, koji Raduloviću nisu mogli biti dostavljeni, naročito neznajući da li će biti zainteresovan za učešće u postupku, kako bi se upoznao sa istima. Ročište glavne rasprave zakazano je za 20. oktobar u 20 časova – navodi se u rješenju suda.

Podsjećamo, na prethodnom ročištu iz juna ove godine, Aerodromi su tražili uvođenje Radulovića u postupak, kao i svjedočenje vlasnika preduzeća “Vir metaloprerada” Darka Đondovića, kao lice koje je izdalo potvrdu Raduloviću da je bio rukovodilac u toj firmi. Knežević se protivila predlogu jer smatra da sud treba da donese odluku na osnovu dokaza koji se nalaze u spisima predmeta.

Traži poništenje odluke

Biljana Knežević, bivša savjetnica izvršnog direktora Aerodroma, na prethodnom ročištu dopunila je tužbu protiv kompanije kojom traži poništenje konkursa za izbor zamjenika direktora tog državnog preduzeća. Osim što traži od Osnovnog suda da utvrdi da je odluka o izboru Petra Radulovića za zamjenika direktora ništava, traži od suda da obaveže Aerodrome da ponovo raspišu oglas za radno mjesto zamjenik direktora u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Ona spori odluku o imenovanju Radulovića, jer smatra da nije ispunio uslove konkursa na kom je izabran.

Punomoćnica Radulovića istakla je da je punomoćje za zastupanje dobila neposredno pred ročište, te da, kako su oni nova stranka u postupku, nisu odgovorni za dosadašnja odlaganja, kao i da nisu bili u prilici da se upoznaju sa dokazima, s obzirom na to da sudska praksa ne poznaje drugi vid dostavljanja dokaza osim putem suda, te da ne postoji u praksi upoznavanje sa dokazima putem medija.

 

Check Also

Evropi nedostaje 400 hiljada vozača kamiona

Evropi, prema studiji konsultantske firme Transport Intelligence, nedostaje 400.000 vozača kamiona da bi pokrili trenutne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.