Država sprema milione da kupi svoju zgradu od Brkovića

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović zatražila je da se odloži licitacija za prodaju zgrade nekadašnjeg Jugoslovenskog rječnog brodarstva koju je stečajni upravnik kompanije “Vektra Montenegro” biznismena Dragana Brkovića zakazao za 19. septembar, jer je utvrdila da je na tu imovinu u katastru već upisana država.

To piše u dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid, a koji je zaštitnica uputila ministarki ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ani Novaković Đurović.

U katastru piše da je taj objekat svojina države, a da Vektra ima pravo korišćenja.

Ministarka se obratila zaštitnici za davanje mišljenja na pismo namjere Opštine Budva i odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da to preduzeće učestvuje na javnom pozivu za prodaju dijela imovine stečajnog dužnika “Vektra Montenegro”.

”Imajući u vidu dostavljenu dokumentaciju i važeću zakonsku regulativu, konkretno zakon o državnoj imovini, zaštitnik nema nadležnosti u odnosu na prethodne akte, a ovo imajući u vidu da su u konkretnom pitanju subjekti koji imaju svojstvo pravnog lica i u kontekstu toga nema mjesta primjeni člana 53 i 56 Zakona o državnoj imovini. Tim prije jer jedinice lokalne samouprave imaju zakonske zastupnike imovinsko pravnih interesa u čijoj nadležnosti je davanje mišljenja na akte organa lokalne samouprave, pa tim i na predmetno pismo. Međutim, nakon što je zaštitnik izvršio uvid u elektronsku bazu Uprave za katastar i državnu imovinu list nepokretnosti broj 343 KO Budva u B listu bilježi svojinu u obimu 1/1 države Crne Gore, što nalazi spornim i iniciraće odlaganje prodaje predmetne imovine u stečajnom postupku sve dok se ne riješi sporno pitanje imovinsko pravnog režima na zemljištu koje je predmet prodaje”, piše u dopisu.

Gradonačelnik Budve Milo Božović krajem avgusta uputio je Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom pismo namjere, zatraživši da ta državna kompanija koja upravlja obalom kupi zgradu JRB, koja se nalazi u zoni morskog dobra, jer je lokalna uprava onemogućena da 19. septembra za kada je zakazana licitacija učestvuje. Kao razlog, Božović je naveo da ovogodišnjim budžetom nije predvidjela izdvajanja osam milion eura za kupovinu.

Izvor: Vijesti

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.