Đurović u Izraelu: Crna Gora podstiče održivi razvoj turizma

Vlada Crne Gore opredijelila se za kontinuirani održivi razvoj turizma sa fokusom na efikasno korišćenje resursa, uz promociju Crne Gore kao održive, inkluzivne, zelene i pametne turističke destinacije, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na 72. zasijedanju Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene turističke organizacije za Evropu u Izraelu.

On je posebno akcentirao značaj poštovanja principa održivosti utvrđenih Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kojom su obuhvaćeni i principi održivosti iz Agende Ujedinjenih nacija.

“Podsticanje održivog turističkog razvoja je kontinuiran proces, a u njega moraju biti uključeni svi nosioci aktivnosti u društvu, kako kreatori politike, tako i svi drugi subjekti, ali i sami turisti. Shodno tome, aktivno smo posvećeni podizanju nivoa svijesti o značaju održivosti u sektoru turizma”, objasnio je Đurović.

On je podsjetio da je Vlada usvojila nekoliko strateških dokumenata, poput onih za razvoj turizma, zdravstvenog turizma i pametnu specijalizaciju.

“Zdravstveni turizam, odnosno njegove komponente wellbeing i medicinski turizam, u prvi plan stavljaju dobrobit čovjeka: i to wellbeing sa aspekta preventivnih i medicinski turizam sa aspekta lječilišnih aktivnosti. Sinergija ove dvije grane predstavlja zdravstveni turizam čiji je održivi razvoj, uz investiciona ulaganja, u funkciji podizanja nivoa kvaliteta zdravstvenog stanja pojedinaca, a time i cjelokupnog stanovništva”, istakao je Đurović.

On je dodao da je ekonomija blagostanja, ultimativni cilj Vlade Crne Gore.

“Zdravo stanovništvo je osnova za ‘zdravu’ ekonomiju, a u pravcu ostvarenja ovog cilja posvećeni smo implementaciji akcionih planova pomenutih strateških razvojnih dokumenata, koja imaju svoju investicionu i projektnu dimenziju. Na ovakav način, Vlada iskazuje svoju političku orjentaciju koja u centar upravljanja i donošenja odluka stavlja čovjeka i njegovu dobrobit”, zaključio je Đurović.

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.