Najveću dobit na kraju drugog kvartala ostvarili Sveti Stefan hoteli, CGES i EPCG

Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju drugog kvartala 2022. godine

Montenegroberza je na osnovu polugodišnjih finansijskih iskaza emitenata za 2022. godinu izvršila analizu poslovanja kompanija čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su sljedeći pokazatelji: poslovni prihodi, neto rezultat i zarada po akciji.

Poslovni prihodi

Posmatrajući poslovne prihode najreprezentativnijih crnogorskih kompanija, koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju drugog kvartala 2022. godine iznosili 507.305.507, što je za 58,73% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda navedenih kompanija:

Najveće povećanje poslovnih prihoda za Q2 2022. godine bilježe kompanije:

 • Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva (BUDR) čiji su poslovni prihodi za Q2 2022. godine veći za 143,98% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
 • „Jugopetrol“ AD Podgorica (JGPK) čiji su poslovni prihodi veći za 142,72% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
 • Sveti Stefan hoteli AD Budva (SSHO), čiji su poslovni prihodi za Q2 2022. godine veći za 114,14% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
 • “Luka Bar” AD Bar (LUBA) čiji su poslovni prihodi za Q2 2022. godine veći za 140,61% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

Dok su poslovni prihodi emitenta Poslovno logistički centar “Morača” AD Podgorica (TITI) smanjeni za 0,12% u osnosu na isti period prethodne godine.

U nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za period Q2 2022. godine

Grafik 1: Učešće kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za prvih 6 mjeseci 2022. godine

Neto rezultat

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija iz indeksa MNSE10 za Q2 2022. godine iznosio je 62.365.248.

U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 61.657.267€. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do rasta ukupnog neto rezultata kompanija, koje čine indeks MNSE10 u iznosu od oko 1,15%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za Q2 2022. godine:

Tabela 2: Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za prvih 6 mjeseci 2022. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za Q2 2022. godine ostvarile su kompanije:

 • Sveti Stefan hoteli AD Budva (SSHO), u iznosu od 35.342.718€;;
 • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN) , u iznosu 10.687.387€;;
 • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), u iznosu 6.454.549€..

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2021. godine, najveće povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

 • “Luka Bar” AD Bar (LUBA), povećanje u iznosu od 5474,35%;
 • „Jugopetrol“ AD Podgorica (JGPK), povećanje u iznosu od 202,90%.

Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su u Q2 2022. godini ostvarile zaradu po akciji[1]:

[1] Za kompanije kod kojih nije navedena zarada po akciji, ista nije istaknuta u zvaničnim finansijskim izvještajima

Zarada po akciji zabilježena je kod četiri kompanije:

 • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,81€;
 • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0731€;
 • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0546€;
 • Crnogorski telekom AD Podgorica (TECG ) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,006€.

dok kompanija Port of Adria AD Bar (PORT) bilježi gubitak po akciji u iznosu od 0,006€.

Berzanski indeks MNSE10

U prvih 6 mjeseci 2022. godine indeks MNSE 10 bilježi rast od 6,11% i ostvaruje vrijednost od 806,57 procentnih poena.

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 30.06.2022. godine indeks MNSE10 bilježi rast od 8,40 %.

Check Also

Erste banci uručen treći uzastopni certifikat Employer Partner

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je treći put uzastopno nagrađena Employer Partner certifikatom potvrdivši …

One comment

 1. Koji je ovo paradoks – rade li uopšte “Sveti Stefan hoteli”?

Leave a Reply

Your email address will not be published.