Usvojene izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru, nove sistematizacije za sudstvo i tužilaštvo

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru, kojim su propisana zvanja i koeficijenti koja se dodaju postojećim grupama poslova i podgrupama, pri čemu se „Šef Kabineta glavnog specijalnog tužioca“ sistematizuje u okviru Grupe poslova B u podgrupi 19, dok se „sekretar suda“ i „sekretar državnog tužilaštva“ sistematizuje u okviru Grupe poslova C u podgrupi 13.

Taj prijedlog je u skupštinsku proceduru predao predsjednik Kluba poslanika Crno na bijelo Miloš Konatar, a kako se ranije objašnjeno razlozi za ove izmjene odnose sena potrebu jačanja kapaciteta stručne službe sudstva i državnog tužilaštva propisivanjem novih kategorija u okviru platnih razreda na nivou zakona.

“Izmjene zakona predviđaju sistematizovanje novog radnog mjesta, odnosno šefa Kabineta Glavnog specialnog tužioca po ugledu na druge najviše pravosudne institucije, odnosno Ustavni sud, Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo. Izvještaji Evropske komisije pokazuju da je izostanak stvarne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije najveća prepreka evropskim integracijama. Specijalnom državnom tužilaštvu, kao nadležnom za gonjenje počinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala i visoke korupcije, mora se obezbijediti puna podrška u tom procesu, što podrazumijeva i jačanje organizacionih kapaciteta”, stoji u obrazloženju izmjena zakona.

Pored propisivanja novog mjesta u okviru platnog razreda, izmjenama je predviđeno i zakonsko sistematizovanje već postojećih zvanja u okviru sudstva i državnog tužilaštva, a to je sekretar suda i sekretar državnog tužilaštva.

– Iako zakon prepoznaje sekretara Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva i Sudskog savjeta, zvanja sekretara drugih sudova i državnih tužilaštava nisu prepoznata zakonom, već podzakonskim aktom. S druge strane, zakon prepoznaje sekretare ministarstva, kao i sekretare „radnih tijela Vlade“ i „radnih tijela Skupštine“, ali ne i sekretara suda, iako je sudstvo posebna grana vlasti u istoj ravni sa izvršnom i zakonodavnom. Takođe, zbog značaja i uloge državnog tužilaštva, cijenimo da je nužno da se zvanje sekretara državnog tužilaštva zakonski uredi – kaže se u obrazloženju.

Zaključuje se da će se sredstva za sprovođenje ovog zakona utvrditi nakon detaljne analize na osnovu informacija nadležnih organa o broju zaposlenih koji po ovom zakonu dobijaju povećanje, kao i bruto iznosu povećanja za svako pojedinačno radno mjesto.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za srijedu, 31. maj

Leave a Reply

Your email address will not be published.