Kako do opreme velike vrijednosti: Prijavite se za sufinansiranje do 80.000 eura

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma do kraja septembra nudi refundaciju ili sufinansiranje do 40 odsto troškova nabavke opreme koja ima veliku vrijednost, a za te potrebe ukupno je izdvojila milion eura.

Kako se precizira u pozivu, Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti, koja je otvorena do 30. septembra u  15 časova, prijavljenima može dodijeliti bespovratnu pomoć vrijednu od 8.000 do 80.000 eura za modernizuju, unapređivanje ili proširivanje dijapazona proizvoda i usluga koje plasiraju na tržište.

Korištenje sredstava

Odobreni novac kompanije mogu da koriste za opravku nove opreme – mašina, aparata, specijalizovanih alata i instrumenata koji su direktno vezani za djelatnost kojom se bave, ili pak polovne opreme koja nije starija od pet godina. Mora biti kupljenja od zvaničnih proizvođača, uvoznika ili distributera koji nije u vezi sa samim kupcem, a kod polovne opreme Ministarstvo nakon svoje procjene može zatražiti korekciju iznosa predložene vrijednosti. Takođe, oprema ne može biti otuđena, prodata, niti rentirana u narednih pet godina.

I za ovaj poziv važe posebne pogodnosti u slučaju da je barem 50 odsto firme u vlasništvu žene, osobe mlađe od 35 godina ili ako su iz Petnjice, Andrijevice, Gusinja, Plava, Rožaja, Tuzi, Berana, Bijelog Polja, Šavnika, Mojkovca, Kolašina, Plužina, Ulcinja, sa Žabljaka, Cetinja, Nikšića i Danilovgrada, kada maksimalna podrška može dostići polovinu iznosa potrebnih sredstava.

Opravdani troškovi su nastali kroz sopstveno ulaganje koje će biti realizovano u periodu od jedne fiskalne godine (od 1. januara do zatvaranja javnog poziva).

Ko može da se prijavi

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji:

 • U privatnom vlasništvu su 100%, osim off shore kompanija;
 • Imaju sjedište u Crnoj Gori;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS 31. decembra 2021. godine (spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu);
 • Predali su zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja;
 • Redovno su platili poreze i doprinose na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u posljednje tri godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice nije u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva.

Kako se prijaviti

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije korišćenjem digitalnog sertifikata.

Potrebni dokumenti:

Prijavni formular

Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa

Izjava o povezanim licima

Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću;

Ponudu/profakturu/fakturu pružaoca usluga za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme sa detaljnim opisom i troškovima (potpisana i ovjerena)

Potpuni zahtjevi biće razmatrani po redosljedu prijema u resorno Ministarstvo.

Bankar.me/biznis.gov.me

Check Also

Evropi nedostaje 400 hiljada vozača kamiona

Evropi, prema studiji konsultantske firme Transport Intelligence, nedostaje 400.000 vozača kamiona da bi pokrili trenutne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.