Berane

Raspisan konkurs za budući izgled zoo vrta i prihvatilišta za ugrožene vrste u Beranama

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo je konkurs za idejno arhitektonsko rješenje budućeg zoološkog vrta i centra za prihvat životinja sa liste ugroženih vrsta, a nagradni fond je 26.000 eura.

Kako se precizira u internacionalnom pozivu, Centar za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrt sa pripadajućom kontakt zonom prostiraće se na desnoj obali Lima na 5,8 hektara.

“Od učesnika se očekuje da ponude rješenje koje će, uz svo uvažavanje prirodnih i morfoloških odlika prostora, predložiti novi specifičan sadržaj koji će na adekvatan način tretirati rijeku i ostale zatečene i planirane elemente kontaktne zone obuhvata. Osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, potrebno je obezbijediti pristup sadržajima za sve grupe korisnika. U cilju aktivnog korišćenja prostora, neophodno je predmetni zahvat Konkursa obogatiti sadržajima koji će podstaći na intezivno korišćenje, kako stanovnike Berana, tako i posjetioce iz drugih gradova Crne Gore. Cilj je stvaranje novog savremenog afirmativnog prostora na teritoriji Opštine Berane, koji će svojim sadržajem doprinijeti edukaciji i unaprijeđenju brige o ugroženim životinjskim vrstama, te ukupnoj ponudi grada i mapiranju Berana kao posebne turističke destinacije”, navodi se u javnom pozivu.

Pravo učešća na ovom anonimnom konkursu, pored građana i firmi sa prebivalištem odnosno sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji ne samo Crne Gore, već i svih drugih država.

Rok za dostavljanje radova je 30. septembar, a rezultati konkursa biće objavljeni do 17. novembra ove godine.

Za sprovođenje cijelog konkursa predviđeno je 40.000 eura, ali je od tog iznosa samo 26.000 eura opredijeljeno za nagrade i to 12.000 za najbolje, 7.500 eura za drugu i 3.500 eura za treću nagradu, dok će dva otkupljena rada biti plaćena po 1.500 eura.

Uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova, definisani su Raspisom konkursa i konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije koja se može naći na ovom linku.

Bankar.me

 

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.