Prihodi budžeta za prvih šest mjeseci veći za 90,3 miliona

Prihodi budžeta u periodu januar – jun 2022. godine iznosili su 922,3 mil. € ili 17,4% procijenjenog BDP-a i veći su 134,3 mil. € ili 17,0%. u odnosu na isti period 2021. godine, dok su u odnosu na planirane veći za 90,3 mil. € ili 10,8%, pokazuju juče objavljeni podaci Ministarstva finansija.

Kako se navodi u saopštenju, prihodi za 6 mjeseci tekuće godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019. godine za 98,4 mil. € ili 12%. Rast prihoda dijelom je rezultat uvećanja raspoloživog dohotka, kao i značajnog uvoza i povećanja cijena.

“Trend dobre naplate po osnovu PDV-a i akciza je nastavljen. U tom smislu, prihodi od PDV-a su veći u odnosu na planirane za 90,3 mil. € ili 29,1%, dok su u odnosu na šest mjeseci 2021 godine prihodi od PDV-a veći za 122 mil. € ili 43,7%, što je velikim dijelom rezultat implementacije elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa, odnosno poboljšanja poreske discipline. Takođe, na rast ove kategorije prihoda utiče i rast potrošnje a usljed povećanja raspoloživog dohotka, kao i veće cijene i značajnog porasta uvoza. Dodatno, za šest mjeseci 2022. godine prihodi od akciza veći su za 9,3 mil. € ili 8,5%, dok su u odnosu na šest mjeseci 2021. godine prihodi od akciza veći za 20,2 mil. € ili 20,8%. Navedenom rastu akciza u značajnoj mjeri doprinijele su aktivnosti sprovedene u cilju suzbijanja „sive ekonomije“ na tržištu duvana i duvanskih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Pored navedenog, kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi značajan rast u poređenju sa planom u iznosu od 10,5 mil. € ili 16,3%, što je pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 18,4 mil. € ili 32,5%.

S druge strane, niža realizacija u iznosu od 15,3 mil. € ili 25,8% zabilježena je kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još uvijek nisu realizovani.

“Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 11,1 mil. € ili 5,4%, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 43,9 mil. € ili 18,6%, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Međutim, kako je bilo i očekivano, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su veći u odnosu na uporedni period 2021. godine za 10%, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun”, pokazuju podaci Ministarstva.

Prihodi budžeta u junu 2022. godine iznosili su 169,1 mil. €, što je za 6,4% (10,1mil. €) više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 3,4% (5,5 mil. €).

Prihodi od akcize na mineralna ulja i njihove derivate u junu bilježe nižu realizaciju u odnosu na jun 2021. godine u iznosu od 4,3 mil. € ili 31,2% kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. U odnosu na mjesečni plan za jun ova kategorija akcize je niža za 5,2 mil. €, dok sa druge strane imamo rast akcize na duvan i duvanske proizvode, kao i akcize na alkohol i alkoholna pića i akcize na gazirana pića. U tom smislu, prihodi iz kategorije akciza niži su u ukupnom iznosu od 1,9 mil. € u odnosu na planirane za jun.

IZDACI BUDŽETA u periodu januar – jun 2022 iznosili su 955,4 mil. € ili 18% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 82,5 mil. € ili 8%. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su viši za 7,4 mil €, odnosno 0,8%.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru Tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i Rezerve iznose čine 91%, dok kapitalni budžet čini 9%. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod Transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, zatim Transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnog sektoru, Bruto zarada, kao i Tekuće budžetske rezerve.

“Kada je u pitanju Kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 84,47 mil.€ i izvršenje je niže od plana za 41 mil.€, odnosno nivou je od 67,4%. Najznačajnije izvdvajanje u okviru Kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta autoputa u iznosu od 44,36 mil € što je za cca 17,38 mil €, odnosno 28,2% niže od plana. Ostali kapitalni projekti realizovani su u iznosu od 40,11 mil €, i na nivou je od 63% izvršenja plana.

Izdaci budžeta u junu 2022. godine iznosili su 167,7mil € i niži su u odnosu na plan za 8,7 mil €, odnosno 4,9%, dok su u odnosu na jun 2021. godine za viši za 11,8 mil€, odnosno 7,5 % što je uslovljeno prije svega višim izdvajanjima za Transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, Transferima za socijalnu zaštitu, kao i Tekućim izdacima”, navode iz Ministarstva.

Shodno navedeno, uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršena plaćanja, u junu mjesecu je ostvaren budžetski suficit od 1,3 mil €, odnosno 0,03% BDP-a, što je u odnosu na plan (kojim je bilo planirano ostvarenje deficita od 12,9 mil€) bolji rezultat za 14,2 mil €. Posmatrajući ukupno ostvareni rezultat u dosadašnjem periodu januar-jun 2022. godine, kumulativni budžetski deficit iznosi 33 mil €odnosno 0,6% BDP-a, i niži je od plana za 172,7 mil €, odnosno 83,9. U odnosu na isti period prethodne 2021. godine, budžetski deficit je niži za 126,9 mil€, odnosno 79,4%.

Check Also

TOP 10 najvećih solarnih elektrana na svijetu

Od Kine do Dubaija, donosimo 10 najvećih solarnih farmi na svijetu u odnosu na kapacitet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.