Skupština naredne sedmice o regulisanju boravka digitalnih nomada u CG

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore koja je zakazana za 25. jul naći će se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, čijim bi se usvajanjem regulisao položaj digitalnih nomada. Regulisanje pitanja njihovog boravka neophodno je za privlačenje digitalnih nomada u Crnu Goru, smatraju predlagači, poslanici subjekata parlamentarne većine.

Izmjenama i dopunama zakona o strancima predviđa se izdavanje vize D za digitalne nomade.

“Viza za duži boravak (viza D) izdaje se strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi obavljanja poslovnih aktivnosti, odnosno rada ili vršenja službe u stranim diplomatsko-konzulamim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija, akreditovanim u Cmoj Gori, ali ne duže od 180 dana u vremenskom periodu od jedne godine, računajući od dana prvog ulaska”, navodi se u dokumentu.

Zakonom o strancima biće regulisano da je “digitalni nomad stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove elekronskim putem za strano privredno društvo koje nije registrovano u Crnoj Gori ili je preduzetnik koji ne obavlja poslove ili ne pruža usluge poslodavcima i/ili privrednim društvima registrovanim u Crnoj Gori”.

Digitalni nomad je, prema Izmjenama i dopunama zakona o strancimna, stranac koji je zaposlen ili obavlja poslove elekronskim putem za strano privredno društvo koje nije registrovano u Crnoj Gori ili je preduzetnik koji ne pruža usluge poslođavcima i/ili privrednim društvima registrovanim ovdje.

Predlagači izmjena zakona o strancima su Miloš Konatar (GP URA), Nikola Rakočević (DPS), Dragan Vukić (SNP), Kenana Strujić Harbić (BS) i Adnan Striković (SDP).

Digitalni nomadi su, prije svega, ljudi priroda posla omogućava da rade od kuće, to jest, sa bilo koje tačke na planeti. Većina digitalnih nomada bavi se modernim IT poslovima poput programiranja, grafičkog dizajna, ali i brojnim granama digitalnog marketinga.

Izvor: RTCG

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.