Budući Anketni odbor za “Možuru” tražiće detalje o finansijskim transakcijama

Anketni odbor Skupštine Crne Gore za slučaj “Možura” tražiće podatke o ponudama, uplatama, cijenama opreme i svim finansijskim transakcijama za koje procijeni da je potrebno pribaviti. To je predviđeno odlukom o formiranju ovog odbora, koju su inicirali poslanici DF-a, Demokratske Crne Gore i Demosa. Predlog odluke biće na dnevnom redu parlamenta 25. jula.

Kako se navodi, razlozi otvaranja parlamentarne istrage i obrazovanja Odbora sadržani su u činjenici da se radi o jednoj velikoj međunarodnoj korupcionaškoj aferi, čiiji kraci vode do Crne Gore i posla u vezi sa davanjem u zakup, izgradnjom i radom vjetroelektrane na Možuri.

“Nažalost, kao žrtvu imamo novinarku sa Malte, Dafnu Kaurana Galiciju koja je svojim životom platila zbog činjenica do kojih je došla kao novinar istraživač, a čiji je sin, takode istraživački novinar, Metju Kauran Galicija izjavio da je njegova majka ‘u vrijeme kada je ubijena, istraživala sve ljude koji su bill ukijučeni u ovaj dogovor u Crnoj Gori’. Vrh vlasti na Malti koji je zbog ove afere morao da podnese ostavku je u ovom poslu bio povezan sa određenim krugovima tadašnje vlasti u Crnoj Gori”, piše u predloženoj odluci.

Kako su rekli, prisutna je osnovana sumnja da je rad nadležnih organa, pojedinaca iz vrha vlasti i nekih crnogorskih firmi bio protivzakonit, te da su država i građani kao poreski obveznici u ovom poslu, pretrpjeli višemilionsku štetu, a da Vlada Crne Gore i drugi nadležni organi nijesu preduzimali mjere, radnje i aktivnosti koji su po Ustavu i zakonu bill dužni preduzeti u zaštiti drzavne imovine, već naprotiv, sumnja se da su bill dio ovog koruptivnog posla.

“Odbor će u sprovodenju parlamentarne istrage zahtijevati da mu se dostave odgovarajuće odiuke, ugovori, izvodi iz evidencija i drugi akti nadležnih državnih, lokalnih i drugih organa i subjekata koji se odnose na pitanja koja su predmet parlamentarne istrage, kao i podatke o ponudama, uplatama, cijenama opreme i svim finansijskim transakcijama za šta Odbor procijeni da je potrebno pribaviti radi neposrednog uvida u iste, a sa ciljem objektivnog sagledavanja i utvrđivanja istine na osnovu stvarnog činjeničnog stanja”, piše u predlogu Skupštine Crne Gore.

Odbor će, kako se ističe, u cilju prikupljanja informacija i utvrđivanja činjenica pozvati da pred Odborom daju izjavu i odgovaraju na pitanja lica iz člana 13 Zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i sva druga lica za koja Odbor procijeni da su im poznate određene činjenice u vezi sa predmetom pariamentarne istrage.

Izvor: RTCG

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.