Zajednički doprinijeti nesmetanom protoku roba kroz Crnu Goru

Prevazilaženje ograničenja u poslovanju saobraćaja, logistike i špedicije, te unaprjeđenje međusobne saradnje sa Upravom prihoda i carina bili su u fokusu zajedničke sjednice odbora udruženja saobraćaja i špeditera Privredne komore.

U radu su pored članova, učestvovali potpredsjednik Komore Nikola Vujović i direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević. Predsjednik Odbora udruženja saobraćaja Deda Đelović kazao je da je zajednički cilj učesnika današnjeg sastanka omgućavanje nesmetanog protoka roba kroz Crnu Goru i identifikovanje ograničenja u njegovoj realizaciji.

Privrednici su posebno istakli ključni izazov za njhovo poslovanje, a koji se odnosi se na kratak rok za prijavu u carinskoj ispostavi.

Kako su naveli, vozači imaju rok od 24 časa da se prijave u carinsku ispostavu u koju se roba upućuje i 24 časa za istup iz zemlje u slučaju tranzita. Oni smataraju da to vrijeme nije dovoljno, te da slična praksa ne postoji ni u zemljama regiona i Evrope.

Prevoznici smatraju da se ovdje radi o kršenju ljudskih prava i ugrožavanju slobode kretanja, te traže da se ovaj rok, u što hitnijem postupku ograniči naminimum 72h. Mišljenja su da ovaj problem treba riješiti sistemski, a prema riječima Rada Miloševića to bi se moglo desiti veoma brzo.

On je istakao da ovaj rok nije propisan Zakonom i da će razmotriti da ga već naredne sedmice produže za većinu roba na 72 sata.

Odgovarajući na zahtjeve privrednika za povećanje broja carinskih inspektora, Milošević je kazao da Upravi prihoda i carina nedostaje minimum 150 ljudi, što je problem koji se osjeća na svakoj carinskoj ispostavi.

On je izrazio očekivanje da će se ovaj problem riješiti, a da će Uprava do kraja septembra povećati broj zaposlenih, što je jedan od prioriteta njihovog rada, uz povećanje naplate PDV-a i poreske discipline.

Milošević je takođe istakao da, iako turistička sezona još ne daje očekivane rezultate, karakteriše je veoma dobra naplata poreza na dodatu vrijednost koja je veća za 41% u odnosu na onu iz 2019. godine.

On je najavio pripremu akata o osnivanju poreske policije i carinskih patrola, te procedure za povrat PDV-a, koja će omogućiti fleksibilnije rješavanje ovog pitanja.

Prema njegovim riječima, trenutno se radi na rangiranju kompanija na osnovu analize rizika. Takođe, saopštio je da će uskoro početi da se primjenjuju privremena rješenja o povratu PDV-a, sa pojednostavljenim postupkom i uz povremene kontrole.

U otvorenoj diskusiji privrednika sa predstavnicima Uprave prihoda i carina razmotrena su, između ostalog, pitanja koja se odnose na ubrzavanje procedure pregleda robe na aerodromima, mogućnost povrata akciza na gorivo za pružaoce lučkih usluga, vrijeme prijave robe, te efikasnije sprovođenje carinskih postupaka na graničnim prelazima.

Predstavnici Uprave prihoda i carina su kazali da je novi carinski zakon u skupštinskoj proceduri, a da će se nakon njegovog usvajanja omogućiti puna primjena nove NCTS aplikacije, te najavili organizovanje obuka u Privrednoj komori kako bi se špediterima omogućilo nesmetano korišćenje tog softverskog rješenja.

Privrednici su takođe apelovali da se kroz bilateralni sporazum dvije države riješi problem povrata PDV-a iz Hrvatske, te da Privredna komora doprinese brzom rješavanju ovog pitanja.

Potpredsjednik Nikola Vujović izrazio je spremnost ove asocijacije da posreduje prema državi kako bi se otklonio ovaj problem u poslovanju.

Privrednici su ukazali na potrebu nastavka kvalitetne saradnje između Privredne komore i Uprave prihoda i carina, jer je samo takvim pristupom, moguće doći do unapređenja rada privrednih subjekata i stvaranja kvalitetnog privrednog ambijenta.

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.