Dobit osiguravajućih kuća lani 8,8 miliona eura

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je u 2021. godini je profitabilno poslovalo, pa je ukupna neto dobit iznosila 8,8 miliona eura, pokazao je Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja. U odnosu na uporedni godišnji period, dobit je manja za 18,3 odsto, odnosno za dva miliona eura.

Podaci pokazuju da je svih devet osiguravajućih kuća koje su prisutne na crnogorskom tržištu pozitivno poslovalo i da je njihova aktiva dostigla sumu od 258,2 miliona miliona eura, što predstavlja rast od 3,5 odsto u odnosu na uporedni godišnji period.

Izvještaj je pripremila Agencija za nadzor tržišta osiguranja (ANO) i on je ušao u skupštinsku proceduru.

Kako su objasnili iz ANO, aktiva osiguravajućih kuća je, prije svega, porasla rastom kategorije “dugoročna finansijska ulaganja” koja su na kraju 2021. godine iznosila 190,3 miliona eura i taj novac je najviše ulagan u obveznice Crne Gore.

”Crnogorski osiguravači su na kraju decembra 2021. godine raspolagali sa državnim obveznicama ukupne vrijednosti od 176,6 miliona što je za 6,3 odsto više u odnosu na kraj 2020. godine”, kazali su u ANO.

Državne obveznice su hartije koje emituje država, a koje su u funkciji održavanja likvidnosti državnog budžeta.

Izvještaj je pokazao da je sektor tržišta osiguranja lani sačuvao stabilnost, likvidnosti profitabilnost.

”Pokazatelji poslovanja ukazuju na visoku otpornost na efekte pandemije COVID-19, uz očuvanu stabilnost sektora i solventno, likvidno i profitabilno poslovanje svih društava za osiguranje. Uz to, oporavak sektora osiguranja od efekata ekonomske recesije, je rezultirao i većim rastom bruto fakturisane premije”, objašnjeno je iz ANO, čiji je predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević.

Rast premije osiguranja

Podaci pokazuju da je ukupna bruto fakturisana premija u 2021. godini bila 98,8 miliona eura, što predstavlja rast od 5,5 odsto u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 93,7 miliona eura, dok je vrijednost akcijskog kapitala bila 46,2 miliona i ostala je na istom nivou kao 2020. godine.Rast ukupne premije od 5,5% u odnosu na 2020. godinu, rezultat je rasta premije neživotnih osiguranja u apsolutnom iznosu od 4.84 miliona eura, kao i rasta premija životnih osiguranja u iznosu od 290.007 hiljada eura.

”Ukupna premija životnih osiguranja iznosila je 20 miliona eura i zabilježila je rast od 1,5 odsto, dok je ukupna premija neživotnih osiguranja iznosila 78,8 miliona i ostvarila je rast od 6,6 odsto u odnosu na 2020. godinu. Na tržištu osiguranja u u 2021. godini dominantno učešće od 79,7 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji ostvaruju neživotna osiguranja. Učešće premije životnih osiguranja, nakon konstantnog rasta, bilježi pad u prošloj godini i ostvaruje učešće od 20,3 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji”, objašnjeno je iz ANO.

Analiza ANO pokazuje da je najzastupljenija vrsta osiguranja na tržištu i dalje osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila gdje je fakturisano 38 miliona eura bruto premije, što je dva miliona više nego godinu ranije.

Pored ove vrste, značajnija učešća su ostvarila osiguranje života (18,5 odsto), osiguranje od posljedica nezgode (11,2 odsto), ostala osiguranja imovine (9,6 odsto) i kasko osiguranje motornih vozila (5,9 odsto).

Na crnogorskom tržištu osiguranja u prošle godine poslove osiguranja je obavljalo devet osiguravajućih kuća, od kojih su četiri za poslove životnih osiguranja (Grave, Lovćen životno, Unika životno i Viner štediše) i pet kuća za poslove neživotnih osiguranja (Lovćen neživotno, Unika neživotno, Sava, Đenerali i Grawe neživotno).

Premija po glavi stanovnika lani je bila 160,9 eura, što predstavlja rast od 0,9 odsto u odnosu na godinu ranije. Evropski prosjek premije po glavi stanovnika je 2,093 hiljada eura.

Lovćen i Sava sa najvećim tržišnim učešćem

Kada je u pitanju raspored tržišnog učešća osiguravajućih kuća, najveće tržišno učešće mjereno bruto fakturisanom premijom zadržalo je Lovćen osiguranje sa učešćem od 34,4 odsto (33,9 miliona premije). Zatim slijede Sava osiguranje sa 14,6 odsto (14,4 miliona), Unikaa neživotno 12,2 odsto (12,1 milion), Đenerali 11,4 odsto (11,3 miliona), Grawe 7,2 odsto (7,1 milion), Grawe neživotno 7,1 odsto (7 miliona), Viner Štediše 6,5 odsto (6,5 miliona), Lovćen životna osiguranja sa 4,7 odsto (4,6 miliona) i Unikaa životno osiguranje sa 1,9 odsto (1,8 miliona).

Korone povećala isplatu šteta

Osiguravači su lani isplatili 43,3 miliona po osnovu odštetnih zahtjeva korisnika osiguranja, što je za 18,4 odsto više u odnosu na 2020.godinu. Ukupno je riješeno 92,6 odsto odštetnih zahtjeva.

”Ukupan broj šteta za rješavanje u 2021. godini je bio 59.891 i povećan je za 12,4 odsto u odnosu na 2020. godinu kada je iznosio 53.300”, podaci su ANO.

Iz ANO je objašnjeno da je na rast ukupnog broja i iznosa riješenih šteta kod neživotnih osiguranja u određenoj mjeri uticala veća mobilnost stanoviništa u pogledu upotrebe motornih vozila u 2021. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, dok je u segmentu životnih osiguranja na rast broja odštetnih zahtjeva uticala i blago povećana smrtnost populacije 61 do 70 godina u periodu pandemija COVID-19.

Izvor: Vijesti

 

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.