Izvršna direktorica M:tel-a Tatjana Mandić: Dobit veća za milion eura

Po svim parametrima ova godina je uspješnija od prethodne. Iako još uvijek ne raspolažemo rezultatima za šest mjeseci, konstantno analiziramo podatke i za prvih pet mjeseci bilježimo rast i u broju korisnika i u ostvarenom rezultatu. Tako možemo da se pohvalimo fantastičnim rezultatom da je dobit u odnosu na isti period prošle godine veća za oko milion eura, kazala je u intervjuu za “Dan” izvršna direktorica M:tel-a TatjanaMandić.

– Ovakav rezultat je posljedica stalnih ulaganja u modernizaciju mreže i servisa, kao i ulaganja u digitalizaciju procesa kako bi korisnicima pružili najbolje iskustvo. Pored rasta profita iz godine u godinu, bilježimo i rast prihoda od korisnika. Prihodi od postpejd korisnika porasli su za 11 odsto, prihodi od kablovskihusluga za 10 odsto, a najznačajni rast imaju prihodi od prodaje SIM kartica, koji su, u periodu prije početka turističke sezone, gotovo duplo veći od prošlogodišnjih. Sve ovo ukazuje da će pored proslave jubileja M:tel imati i druge razloge za slavlje u ovoj godini, izjavila je Mandić.

Da li ste i šta promijenili u funkcionisanju M:tel-a u posljednjih godinu dana, otkako ste na poziciji izvršnog direktora?

Na ovoj funkciji sam naslijedila Vladimira Lučića, sadašnjeg generalnog direktora Telekoma Srbija, u čijem sam menadžerskom timu M:tel-a bila od početka. Trudim se da sprovodim već jasno postavljenu strategiju poslovanja i ciljeve koje sada sa svojim menadžerskim timom i preko 500 zaposlenih uspješno i realizujemo. Ono što je provjereno dobro i nepogrešivo ne treba mijenjati. Naravno, prilagođavamo se novim izazovima i upravo su brzina reagovanja i posvećenost važne karakteristike našeg menadžerskog tima.

Možete li nam u nekoliko rečenica opisati ili približiti put M:tel-a za ovih 15 godina?

Brzo je prošlo ovih 15 godina, a mnogo toga je odrađeno i postignut je veliki uspjeh. Često navodimo da smo od najmlađeg, trećeg operatora postali lider na tržištu telekomunikacijau Crnoj Gori. Ovu činjenicu ističemo jer su takvi slučajevi u telekomunikacijama veoma rijetki, a naročito kada taj uspjeh postignete u konkurenciji velikih globalnih telekomunikacionih operatora. Ističemo da pored rekordnog podizanja mobilne mrežeu 2007. godini i osvajanja
25 odsto tržišnog učešća za samo pola godine, značajan razvojni ciklus počinjemou 2015. godini, kada ulazimo na tržište kablovskihusluga, što nas je i dovelo na lidersku poziciju. Godinama bilježimo rast broja korisnika u kablovskom segmentu i na kraju maja smo zabilježili rekordnih 38,24odsto tržišnog učešća u broju TV korisnika.

Iako je Crna Gora malo tržište, u poređenju s drugima u regionu, i M:tel sa preko 500 hiljada svojih korisnika, doprinosi velikom uspjehu Telekom Srbija grupe, koja ima više od 11 miliona korisnika.

Ušli ste kao treći operater na tržište. Da li ste sada ravnopravni ili ste bolji od preostala dva operatora? Čime potkrepljujete Vaše tvrdnje?

Kada smo ušli na tržište penetracija je bila preko 100 odsto, ali smo vjerovali u projekat trećeg telekomunikacionog operatora i strategi ju postavi l i u pravcu pri je svega zadovoljnog korisnika, a potom i operatora koji će u vijek biti inovativan sa najsavremenijim servisima i najpovoljnijom ponudom. Uspjeli smo da zauzmemo lidersku poziciju i dobijemo zvanično nagrade i priznanja za najbolju kompaniju u oblasti telekomuunikacija, ne samo po broju korisnika, već i po prihodima, kapitalu i imovini, društveno odgovornom poslovanju, inovativnosti. Smatramo da svoj uspjeh treba da podijelimo kako sa zaposlenima i korisnicima, tako i sa zajednicom u kojoj poslujemo. Prepoznati smo i kao najveći prijatelj crnogorskog sporta, zdravstva, nauke, obrazovanja i kulture.

Šta je pan demi ja promijenila u funkcionisanju te lekomunikacionih kompanija i uopšte u toj industriji? Da li se i šta u M:telu promijenilo od 2020. godine i pandemije virusa korona?

Ne možemo zanemariti globalna dešavanja iuticaj pandemije na poslovanje, čije smo negativne efekte amortizovalm i pored svih izazova ostvarili odlične rezultate sa rastom dobiti. Sa c je svjetsko tržišteu još većoj krizi i suočava-
mo se sa izazovima na dnevnom nivou kroz rast nabavnih cijena, dužih rokova isporuke i sl. Međutim, imamo razloga za optimizam. Uz ovakve izazove, trud koji ulažemo mora biti još veći da bi ostvarili definisane ciljeve. Prema trenutnim rezultatima i projekcijama očekujemo rast prihoda od korisnika u svim segmentima, kao i u veleprodajnim prihodima usljed optimističnih prognoza kad je u pitanju turistička sezona.

Moram istaći da je pandemija cijelom svijetu pokazala značaj telekomunikacija i neophodnost digitalne transformacije. Uvjereni smo da su pred nama još veće godine izazova, kako u smislu brzog tehnološkog razvoja, tako i u sve većim potrebama koje savremeni korisnik ima u oblasti telekomunikacija.

Kakve rezultate je kompanija M:tel ostvarila u prodaji svojih proizvoda/usluga za šest mjeseci i koje ste nove servise ponudili korisnicima u tom periodu?

U prvoj polovini ove godine bilježimo rast korisnika u svim segmentima. Tako smo u dijelu mobilne telefonije lider na tržištu sa 35,5 odsto tržišta na kraju maja, a takođe i u segmentu multimedije sa 38,2 odsto tržišnog učešća. Evidentan je rast prihoda i dobiti.

Moj M:tel platforma je rađena po najsavremenijim svjetskim standardima koja svim korisnicima M:tel-a, pored standardnih telekomunikacionih i kablovskih servisa, omogućava brzo plaćanje jednog ili više računa samo jednim klikom, automatsko uključenje u slučaju da su isključeni, kao i sakupljanje bodova na osnovu kojih se ostvaruju benefiti i dobijaju vrijedni pokloni.

Na kraju juna 2022. godine “Moj M:tel” platforma ima rast od 70 odsto registovanih korisnika u od nosu na isti mjesec prethodne godine, dok veb-šop mtel.me platformu mjesečno posjeti preko 150 000 različitih korisnika. Takođe, broj sklopljenih ugovora putem veb-šopa za prvih šest mjeseci tekuće godine je tri puta veći nego za isti period prethodne godine.

Da li se i u narednom periodu može očekivati još veća briga M:tela za širu društvenu zajednicu, s obzirom na to da ste prepoznati kao kompanija koja veliku pažnju posvećuje društveno-odgovornom poslovanju?

Društveno-odgovorno poslovanje ne podrazumijeva samo brigu o zaposlenima i korisnicima, već podrazumjeva i brigu o potrebama zajednice, pa tako s ponosom ističemo da smo i u 2021. godini nastavili podršku projektu “Telemedicina” i uložili dodatnih pola miliona eurau ovaj projekat. Pored toga, nismo zapostavili ni podršku sporstkih i ekudativnih sadržaja, što nas čini liderom i u dijelu društveno-odgovornog poslovanja. Dokaz tome su i brojna priznanja koja smo dobili tokom poslovanja.

“Zajedno ka vrhu” je početak još jedne društveno-odgovorne priče M:tel-a. Mladim talentimauputili smo poziv da se umjetnički iskažu na temu “Zajedno ka vrhu” i narednih mjeseci ćemo nastaviti da nagrađujemo najbolje ideje pretočeneu umjetnička djela i to dvoje po 1.000 eura sve do kraja godine. Ovom platformom inspirišemo sve mlade ljude da iskažu svoje talente, a mi ćemo znati da ih nagradimo.

Takođe, i ove godine nastavili smo podršku najboljima u košarci i vaterpolu našim reprezentacijama. Potom, podržavamo rukomet, karate, fudbal i druge sportove. Au uvjerenju da dobre turističke sezone nema bez dobre ponude zabavnog i muzičkog sadržaja, ove godine smo bili pokrovitelji dva velika događaja “Skala” u Herceg Novom i “M:tel City Groove” u Podgorici.

Ono što je sigurno, nastavićemo dauspješnim poslovanjem i brigom za širu zajednicu stvaramo povoljan ambijent i dobre uslove kako za korisnike, poslovne partnere, zaposlene, tako i za cijelo crnogorsko društvo.

Spremno dočekuju aukciju za 5G mrežu

Kakvi su planovi M:tel-a po pitanju aukcija za radio-frenkvencije za 5G?

Sama aukcija je jedan ozbiljan proces od koga u velikoj mjeri zavisi dalji tehnološki razvoj bilo kog operatora, zbog čega se M:tel ozbiljno priprema za taj posao. Čitavi naši timovi iz domena finansija, prava i tehnike rade na pripremi kako bi aukcija bila uspješno okončana. Za ponetak, mi smo izvrškpi sve neophodne pripreme u postojećoj 4G mreži kako bi mogli da puštamo urad 5G bazne stanice. U toku ovog mjeseca pustićemo uradi prvu 5G baznu stanicu, gdje ćemo moćii praktično da se uvjerimo u velike brzine koje pruža 5G mreža. Takođe, naša optička mreža je odlična osnova za razvoj 5G mreže. Dakle u tehnološkom smislu, M:tel potpuno spremno dočekuje aukciju za dodjelu frekvencijskih opsega za 5G mrežu. Budžetom smo blagovremeno predvidjeli sredstva za predstojeću aukciju. Planovi za samu aukciju su nam veoma ambiciozni: želimo da kupimo dovoljno frekvencijskog spektra, kako bi 5G mrežu razvili na adekvatan način i korisnicima obezbjedili najmodernije servisei time im olakšali život. Napominjemo da je M:tel imao dosta uspjeha na dosadašnjim aukcijama spektra, pa se nadamo da će se tradicija u tom smislu i nastaviti.

Izvor: Dan

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.