NLB Stambeni kredit pod povoljnijim uslovima do kraja avgusta  

Za sve koji su odvažni da život urede po sopstvenim pravilima u svom novom domu, NLB Banka ima posebnu ponudu stambenih kredita sa značajno nižom varijabilnom kamatnom stopom u iznosu već od 2.99% + 6M Euribor*. Posebna ponuda će važiti do kraja avgusta.

NLB Banka već nekoliko godina zauzima lidersku poziciju na tržištu stambenih kredita, težeći da građanima ponudi posebne kreditne povoljnosti i najjednostavnija finansijska rješenja za sve potrebe.

Želimo da opravdamo povjerenje naših klijenata i pokažemo da smo i u globalno izazovnim ekonomskim kretanjima, pouzdan partner, na kojeg mogu računati prilikom rješavanja važnih životnih pitanja, kakvo je stvaranje i kupovina vlastitog doma. Djelujemo proaktivno u izboru najboljih rješenja, što nas pozicionira visoko na listi banaka koje građani razmatraju kada donose najvažnije finansijske odluke” – saopštio je Martin Leberle, predsjednik Upravnog odbora NLB Banke.

Pored povoljne kamatne stope, građanima nudimo i niz drugih povoljnosti prilikom ugovaranja stambenog kredita. Duži rok otplate, do 300 mjeseci, donosi nižu mjesečnu ratu i manje opterećenje kućnog budžeta. Stambeni kredit se može odobriti u iznosu koji je do 5% veći u odnosu na kupoprodajni ugovor, kako bi se pokrili svi ostali administrativni troškovi koji nastaju prilikom kupovine nepokretnosti.

Građani se detaljnije mogu upoznati sa ponudom stambenih kredita NLB Banke ovdje.

Sve dileme moguće je otkloniti u razgovoru sa finansijskim savjetnikom u odabranoj NLB filijali ili putem NLB Kontakt centra pozivom na broj 19888, a onima koji više vole direktan kontakt i prisniju komunikaciju, predlažemo da isprobaju novu uslugu, besplatan video poziv, i to klikom ovdje. Video poziv moguće je obaviti svim radnim danima od 08 do 16h.

*Reprezentativni primjer za NLB Stambeni kredit – Posebna ponuda koja će važiti do 31.08.2022. godine

Za iznos kredita od 40.000 EUR uz rok otplate 300 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 2.99% + 6M Euribor, efektivna kamatna stopa (EKS) 4.04%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 1.5% iznosa kredita (600 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar (RKB) (3 EUR), naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR), trošak notara1 (170 EUR), trošak polise osiguranja imovine2 (136.48 EUR), trošak procjene nepokretnosti2 (70 EUR), trošak polise osiguranja života (mjesečno)3 (10.13 EUR), troškovi Katastra za vrijednosti ugovora do 100.000 EUR (31 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 62,436.72 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 195.37 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge. EKS je važeća na datum informativnog obračuna 11.07.2022. godine. Korekcije Euribor-a se vrši 2 puta godišnje (1. januara i 1. jula). Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati.

1 Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja.

2 Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 40m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.

3 Trošak polise osiguranja života može imati odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja. Iznos premije polise osiguranja života se plaća mjesečno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški. Period plaćanja polise u primjeru je 276 mjeseci.

Check Also

Dug Ukrajine 116 milijardi eura

Ukrajinski državni dug zaključno sa 30. aprilom iznosio je otprilike 116,1 milijardu eura. Taj podatak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.