Bruto naplata prihoda za pola godine 976 miliona

Uprava prihoda i carina (UPC) je za prvih pola godine ostvarila bruto naplatu prihoda u iznosu od 976,6 miliona euraR, što je za 115 miliona ili 13 odsto više u odnosu na isti perošlogodišnji period, saopštili su njeni predstavnici.

Vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora za sektor operative u oblasti naplate, Jelena Đukić, kazala je da je ostvarena naplata u periodu od januara do kraja juna ove godine viša za 129 miliona eura ili 15 odsto u odnosu na polugodišnji plan.

“Prema strukturi ostvarenih prihoda dominira naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa iznosom od 453,2 miliona eura, što je u odnosu na prošlu godinu više za 127 miliona euraili 39 odsto“, rekla je Đukić na konferenciji za novinare.

Kako je navela, po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeno je 75,5 miliona, što je 31 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Rast je zabilježen i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 19,7 miliona eura, što je za sedam miliona eura više u odnosu na prošlu godinu, odnosno 56 odsto“, precizirala je Đukić, prenosi Mina Business.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosila je 200,4 miliona eura, što je 20 odsto manje u odnosu na prošlu godinu, imajući u vidu izmjenu poreskih propisa koji su na snazi od januara ove godine.

“Ostvarena bruto naplata po osnovu akciza iznosla je 121,4 miliona eura i viša je za 19,4 miliona eura ili 19 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period“, navela je Đukić.

Ona je naglasila da je najveći rast ostvaren kod naplate akciza na duvanske proizvode, po osnovu čega je naplaćeno 38,5 miliona eura, što je više za 17,4 miliona eura li 83 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Naplata prihoda po osnovu carine iznosila je 17,5 miliona eura i veća je 42 odsto u odnosu na uporedni period.

Đukić se osvrnula i na naplatu u periodu od 1. maja do 30. juna ove godine, kada je novi menadžment na čelu sa direktorom, Radom Miloševićem, preuzeo rukovođenje UPC-om.

Ona je saopštila da je ostvarena bruto naplata prihoda u tom periodu iznosila 337,6 miliona eura, čime je premašen plan prihoda budžeta za 23 miliona ili sedam odsto, kao i naplata u odnosu na isti prošlogodišnji period, za 18 miliona.

“Prema strukturi naplaćenih prihoda u ovom periodu, najviše je naplaćeno po osnovu PDV-a, sa iznosom od 177,3 miliona eura što je u odnosu na prošlu godinu više za 51 milion ili 40 odsto“, rekla je Đukić.

Ona je objasnila da je takav rezultat ostvaren usljed rasta evidentiranja prometa, na šta je uticala i kampanja Račun zadrži Crnu Goru podrži.

Najznačajniji rast u periodu od 1. maja do 30. juna zabilježen je kod akcize na duvanske proizvode.

“Ostvarena naplata po tom osnovu iznosila je 14,3 miliona eura, što je u odnosu na isti prošlogodišnji period više za sedam miliona ili 107 odsto, što svjedoči tome da borba protiv krijumčarenja duvanskih proizvoda i posljednja akcija oduzimanja duvanskih proizvoda u Luci Bar daju željene rezultate, odnosno direktno utiče na rast budžetskih prihoda“, poručila je Đukić.

Rast akciza na duvanske prizvode zabilježen je i u junu, kada je naplaćeno 7,6 miliona eura, što je 64 odsto ili 2,9 miliona više u odnosu na prošlogodišnji jun.

Đukić je, odgovarajući na pitanja novnara, kazala da se, kada je u pitanju rast naplate prihoda, mora uzeti u obzir cjelokupna situacija u zemlji, povećanje ekonomske aktivnosti i potrošnje, kao i svi ostali činioci koji utiču na rast naplate.

“Sa druge strane, treba sagledati i velike aktivnosti koje se preduzimaju u UPC, kao što je i bolja poreska disciplina i nedavne akcije poput Račun zadrži Crnu Goru podrži“, dodala je Đukić.

Kada je u pitanju naplata akciza po osnovu mineralnih ulja i goriva i naftnih derivata, Đukić je odgovarajući novinarima kazala da je od početka godine evidentiran rast, ali da je u periodu od juna, kada su stupile na snagu nove mjere, zabilježen pad od 30 odsto po osnovu akciza na mineralna ulja, što je posljedica izmjena poreske politike i novog zakona.

Glavna poreska inspektorka, Nataša Damjanović, saopštila je da su u postupku inspekcijskog nadzora u prvih šest mjeseci ove godine obavljene 822 potpune kontrole i 1,29 hiljada djelimičnih.

“Ukupne korekcije po osnovu izvršenih kontrola u izvještajnom periodu izmosile su 19,68 miliona eura. Kontrole su uglavnom bile usmjerene na pravna lica, obveznike PDV-a“, navela je Damjanović.

Ona je kazala da su korekcije po osnovu PDV-a iznosile 6,21 miliona eura ili 31,54 odsto ukupnih, po osnovu poreza na dobit 2,56 miliona ili 13 odsto ukupnih, a po osnovu prihoda fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 8,15 miliona ili 41 odsto.

“Finansijski efekti po osnovu korekcija iz postupka inspekcijskog nadzora iznosili su 16,84 miliona eura, od čega je u postupku inspekcijskog nadzora naplaćeno 5,33 miliona“, rekla je Damjanović.

Poreski inspektori su u prvih šest mjeseci ove godine obavili 1,93 hiljade djelimičnih kontrola u dijelu opšte poreske registracije evidentiranja prometa, uplate pazara i prijave radnika.

“Za utvrđene nepravilnosti podneseno je 486 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 248 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 946,27 hiljada eura“, kazala je Damjanović i dodala da je po osnovu novčanih kazni naplata iznosila 398,79 hiljada eura.

Ona je navela da su poreski inspektori od 28. maja do 7. jula u primorskim opštinama obavili 1,2 hiljade provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 141 obveznika.

“Po tom osnovu je izdato je 199 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim kaznama od 682 hiljade eura“, precizirala je Damjanović.

Check Also

Damjanović: Kroz Poštansku štedionicu Crne Gore riješićemo platni promet sa Srbijom

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je u Beogradu da je Srbija i dalje jedan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.