Ziraat bank Montenegro AD zapošljava: Rukovodilac za upravljanje sredstvima i odnosima sa finansijskim institucijama

Ziraat bank Montenegro AD raspisuje oglas za poziciju:

Rukovodilac (M/Ž) za  upravljanje sredstvima i odnosima sa finansijskim institucijama – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Nadležnosti i odgovornosti:

 • Organizuje i koordinira sve aktivnosti vezane za upravljanje sredstvima i odnosima sa finansijskim institucijama;
 • Dnevno upravljanje likvidnošću i otvorenim deviznim pozicijama;
 • Obavlja trgovinu hartijama od vrijednosti na domaćem i međunarodnom, primarnom i sekundarnom tržištu kapitala u ime Banke;
 • Kreira korespondentsku mrežu Banke i ostvaruje korespondentske odnose i bilateralne ugovore sa finansijskim institucijama, pripremajući prijedloge alokacije limita na korespondentske i druge banke;
 • Prati dešavanja na domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima i privredama, analizira ih, kreira planove i akcije upravljanja sredstvima, efikasno upravlja aktivom i pasivom banke u skladu sa strategijom i ciljevima Banke;
 • Obavlja poslove upravljanja sredstvima kako bi se obezbijedilo da Banka blagovremeno ispunjava svoje finansijske i druge obaveze i da se regulatorni pokazatelji održavaju na odgovarajućem nivou;
 • Obavlja poslove upravljanja sredstvima na domaćem i inostranom finansijskom tržištu u cilju upravljanja aktivom i pasivom Banke;
 • Pruža podršku Sektoru za prodaju i marketing prilikom određivanja cijena depozita;
 • Pruža podršku organizacionim jedinicama Banke kada je potrebno stručno mišljenje iz oblasti upravljanja sredstvima;
 • Učestvuje u Odboru za aktivu i pasivu Banke i koordinira rad sekretara ALCO-a, priprema zapisnik i prezentaciju u vezi sa sastankom;
 • Daje preporuke Odboru za aktivu i pasivu Banke u vezi određivanja kamatnih stopa na depozite stanovništva;
 • Obavlja, prati i zaključuje poslove sticanja sredstava od banaka u okviru domaćih i stranih finansijskih institucija, u koordinaciji sa povezanim organizacionim jedinicama;
 • Pregovara sa međunarodnim i domaćim partnerima u vezi sa pitanjima upravljanja sredstvima;
 • Kreira i održava procedure i priručnike za Odeljenje;
 • Izvještava Presjednika Upravnog odbora;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima Banke i zahtjevima pretpostavljenih.

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS VII stepen – Ekonomski fakultet
 • 5 godina relevantnog iskustva u bankarskom sektoru
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje MS Office paketa
 • Napredno znanje engleskog jezika (pisana i usmena komunikacija)

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Ziraat banci Montenegro, molimo Vas da svoju biografiju dostavite na e-mail adresu [email protected] ,najkasnije do 20.07.2022.godine, do kraja dana.

Check Also

TOP 10 najvećih solarnih elektrana na svijetu

Od Kine do Dubaija, donosimo 10 najvećih solarnih farmi na svijetu u odnosu na kapacitet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.