Akcionari spremaju tužbe nakon što je država upisana kao vlasnik Solane

Zemljište Solane, skoro 15 miliona kvadrata, upisano je u katastru kao vlasništvo države Crne Gore. Uprava za katastar i državnu imovinu (UKDI) to je uradila pošto je Ministarstvo finansija (MF), kao drugostepeni organ, odbilo žalbu stečajne uprave Solane i potvrdilo prvostepeno rješenje državne Uprave.

Riječ je o katastarskoj opštini Ulcinjsko polje, LN182. Imovina je upisana kao svojina države 30. juna, a o tome nije bio obaviješten stečajni upravnik Žarko Ostojić, koji je od novinara Dana saznao za upis imovine Solane na državu.

Zbog ovakve odluke državnih organa, Ostojić je kazao daće podnijeti tužbuUpravnom sudu, dok su manjinski akcionari najavili prijave i tužbe, jer je država ovim potezom priznala da im je izdala akcije bez pokrića. To, kako kažu, državu može koštati preko 200 miliona eura. Dan je u vezi sa ovom odlukom katastra, juče, pred kraj radnog vremena, poslao pitanja nadležnoj Upravi i Ministarstvu finansija, pa nam je rečeno da odgovore možemo očekivati u ponedjeljak.

Ostojić je Danu kazao da od luku MF-a nije dobio, a da se, sudeći prema podacima iz katastra, zemljište vodi na
državu, a objekti na Solanu. Istakao je i da je prvostepenim rješenjem Uprave cjelokupna imovina prepisuje na državu, a da MF to rješenje može da potvrdi ili odbije. Zbog toga je kazao, da mu je čudno, da je katastar zemljište upisao na državu, a objekte koji nemaju gotovo nikakvu vrijednost na državu.

“Ne znam kako je imovina upisana na državu. Ako ništa, trebalo je da dobijem odluku kojom se odbija moja žalba. Čim je izvršena promjena, mora da je MF odbio žalbu”, kazao je Ostojić.

Danu je nezvanično potvrđeno da je MF potvrdio prvostepeno rješenje Uprave za katastar.

Ostojić je istakao da će kada dobije odluku MF-a podnijeti tužbu Upravnom sudu. Pojasnio je da je Uprava za katastar rješenje donijela na osnovu mišljenja Savjeta za privatizaciju. Ostojić je zbog mišljenja Savjeta podnio tužbu Upravnom sudu, koji je dva puta potvrdio mišljenje Savjeta, odnosno donio odluku u korist države, dok je Vrhovni sud postupak vratio na ponovno odlučivanje.

Katastar je na bazi mišljenja Savjeta donio prvostepeno rješenje, koje se odnosilo na cjelokupnu imovinu. Ali sada su objekti izdvojeni, odnosno zemljište je na državu, a zgrade na Solanu – pravo korišćenja. Neko se očigledno igra rekao je Ostojić i dodao da je kao stranka u postupku morao dobiti rješenje MF-a prije promjene vlasništva nad imovinom.

Ako Upravni sud potvrdi upis države nad imovinom, kako je kazao, moći će da zaključci stečaj, jer Solana ostaje bez imovine.

Predstavnik manjinskih akcionara Vladan Gačević je kazao da je odlukom da se državaupiše kao vlasnik imovine Solane, potvrđeno da su akcionarima izdate akcije bez pokrića. Zbog toga, kako je najavio, podnijeće tužbu i tražiti preko 200 miliona eura.

“Zatečeni smo odlukom. Sigurni smo da smo u pravu. Ako treba ići ćemo i na međunarodni sud. Prema tome biće velika šteta za državu. U pitanju je imovina 20 hiljada akcionara i država je potvrdila da je izdala akcije bez pokrića. Faktički je izvršila eksporprijaciju Solane, jer nemaju papire da je imovina bila državna”, poručio je Gačević.

Većinski vlasnik Solane je Eurofond. To preduzeće je u stečaju više od deset godina. Stečajna uprava je imovinu prodavala više godina, ali niko se nije javio kao kupac. Imovina Solane je procijenjena na 257 miliona eura.

Izvor: Dan

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.