PKCG osniva Centar za digitalnu transformaciju

Privredna Komora Crne Gore je u završnoj fazi osnivanja Centra za digitalnu transformaciju, najavio je potpredsjednik Pavle D. Radovanović sa sastanku potpredsjednika i generalnih sekretara članica Asocijacije evropskih komora – Eurochambresa u Berlinu.

Posebna tema sastanka bila je prilagođenost komora budućem djelovanju, a prilikom diskusije razmotreno je u kojoj mjeri su ove poslovne asocijacije spremne da prilagode organizacionu i upravljačku strukturu post pandemijskom radu i izazovima koje nameću digitalna i zelena tranzicija. Bilo je riječi o tome kako komore mogu pomoći da se biznisi prilagode izazovima sa kojim se suočavaju ekonomije širom Evrope, te kako njihov glas može snažnije uticati na donosioce političkih odluka.

– Privredna Komora Crne Gore je u završnoj fazi osnivanja Centra za digitalnu transformaciju koji će nuditi savjetodavnu pomoć, prije svega malim i srednjim preduzećima koja čine više od 98% crnogorske ekonomije. Zadovoljstvo je što su naše brojne članice iz ICT sektora spremne da doprinesu radu ovog Centra – kazao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, Komora je, kroz jedan od projekata finansiranih iz sredstava EU, razvila alat za samoprocjenu nivoa digitalne transformisanosti kompanija i nivoa digitalnih kompetencija pojedinaca. Kako je naveo, uz procjenu stepena znanja, ova platforma nudi i on-line časove u oblastima za koje se u svakom pojedinačnom slučaju procijeni da je potrebno proširiti znanje.

Radovanović je istakao, da kada je riječ o zelenoj ekonomiji, crnogorska Privredna komora je još prije pandemije započela izradu Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji.

– Ovaj dokument, koji uključuje sve aktere u društvu, treba da posluži kao orijentir i glavni vodič na putu ka ekološkoj i prosperitetnoj Crnoj Gori – poručio je on, dodajući da se dodatno, unutar Komore, kadar obučava i za pružanje konsultantskih usluga za MMSP u oblasti prelaska sa linerne na cirkularnu i zelenu ekonomiju.

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.