Vlada: Niže akcize na gorivo do kraja avgusta, liberalizacija platnog prometa

Na predlog Ministarstva finansija, Vlada je na današnjoj sjednici produžila odluku o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

To znači da će akciza za gorivo i dalje biti umanjena za građane i privredu, da bi gorivo bilo jeftinije i obuzdao rast ostalih cijena.

Odluka kojom je država smanjila akcizu za 50 odsto važila je prethodno do 5. jula.

„Ovo je bila jedna od prvih odluka nove Vlade. Procjena je da je produžimo do 30. avgusta. Kada dođe rok, onda ćemo procijeniti da li ćemo i dalje produžavati“, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu.

„Vrši se potpuno usklađivanje sa EU. Ujedno se stvara osnova za ubrzanje zaokruživanja pregovora u Poglavlju 4. Vrši se liberalizacija platnog prometa koja pritom nema nikakvih dodatih nameta za građane“, rekao je Damjanović.

Vlada je usvojila informaciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Check Also

Šta su stagflacija, šrinkflacija i skimpflacija – i da li su gore od inflacije?

Da li ste se spremili i otišli u svoj omiljeni restoran, samo da biste otkrili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.