Najviše izvezli u Švajcarsku, a uvezli iz Srbije

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih pet mjeseci iznosila je 1.561,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 54,3% u odnosu na isti period prethodne godine, preliminarni su podaci Uprave za statistiku – Monstata.

Izvezena je roba vrijedna 336,2 miliona, a uvozena 1,225 milijardi eura. U odnosu na isti period 2021, izvoz je bio veći za 101,8%, a uvoz veći za 44,9%. Iz Monstata navode i da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 27,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,7%.

“U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva u iznosu od 122,3 miliona eura, od čega Električna energija sa 115,1 miliona eura. U strukturi uvoza, najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu od 247,8 miliona eura, koje čine Obojeni metali sa 62,1 miliona eura, te Proizvodi od nemetalnih minerala sa 49,2 miliona eura”, navodi se u izvjaštaju Monstata,

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (81,3 miliona eura), Srbija (55,5 miliona) i Bosna i Hercegovina (48,5 miliona). S druge strane, najveći partneri u uvozu bili su: Srbija (210,5 miliona eura), Kina (117 miliona) i Njemačka (96,7 miliona). Takođe, spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTAe i sa Evropskom unijom.

Check Also

Njemačka kompanija Elite-private-jet-service spremna da preuzme aerodrom u Beranama

Njemačka kompanija Elite-private-jet-service spremna je da već ove sedmice obezbijedi novac i započne posao oko …

Leave a Reply

Your email address will not be published.