Šta je faktura?

Faktura ili račun predstavlja dokument koji svjedoči da je zaključen posao odnosno da je stvorena obaveza plaćanja robe ili usluge (roba je prodata, usluga je izvršena).

Faktura obavezuje kupca da iznos koji je naznačen u fakturi plati prodavcu, u skladu sa uslovima plaćanja.

Poreski obveznik je dužan da za izvršeni promet proizvoda, odnosno usluga izda fakturu/račun ili drugi dokumenat koji služi kao račun. Račun se izdaje u dva primjerka, od kojih original zadržava kupac, a kopiju zadržava isporučilac proizvoda, odnosno usluga.

Poreski obveznik je dužan izdati račun i za svako predplaćanje (pretplatu, avans) koje primi prije izvršenog prometa proizvoda, odnosno usluga, kao i za svaku naknadnu promjenu poreske osnovice.

U praksi, kada prodavac napravi / izda fakturu tada govorimo o “izlaznoj fakturi”, a sa stanovišta kupca, faktura koja se prima zove se “ulazna faktura”. Takodje u govoru, termin faktura se obično koristi da razjasni svoje značenje, kao što je “Poslali smo im fakturu” (oni nam duguju novac) ili “Dobili smo fakturu” (mi im dugujemo novac).

Poreski obveznik koji isporučuje proizvode ili vrši usluge drugom poreskom obvezniku mora, shodno Zakonom o PDV-u, na računu navesti najmanje sljedeće:

– mjesto, datum izdavanja i redni broj računa;
– broj žiro računa kupca i prodavca;
– PIB kupca i prodavca;
– ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet (prodavca) i njegov PDV broj;
– ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga (kupca);
– datum izvršenog prometa;
– količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih proizvoda, odnosno vrstu i količinu obavljenih usluga;
– iznos naknade o izvršenom prometu bez PDV;
– primijenjenu poresku stopu;
– iznos obračunatog PDV;
– ukupni iznos naknade o izvršenom prometu sa uključenim PDV;
– potpis i pečat izdavaoca računa.

Faktura/račun, koja se ne mora tako zvati, nema svoju obavezujuću formu i može se kreirati shodno sopstvenom afinitetima, dakle možete je raditi sami ( WORD, EXCEL itd), ali mora u sebi da sadrži gore navedene elemente.


Ovdje možete preuzeti nekoliko primjera fakture koje možete dodatno uređivati ili prilagođavati, vodeći računa o obaveznim elementima fakture.
Faktura 1Faktura 2Faktura 3.


Profaktura / Predračun

Osim pojma fakture važno je poznavati i pojam profakture ili predračuna kao vrlo često korišćenog dokumenta u poslovnim odnosima.

Naime profaktura nema obavezujući značaj kao faktura i predstavlja dokument kojim jedno pravno lice daje cijenovnu ponudu za određenu uslugu ili proizvod drugom licu.

Profaktura je korisna iz mnogo razloga, prevashodno zbog toga što ne obavezuje izdavaoca da plati PDV, za razliku od fakture kada obaveza plaćanja PDV-a postoji bez obzira dali je faktura plaćena ili ne. Takodje profaktura često predstavlja ponudu za isporuku robe ili usluga potencijalnom kupcu koja je ujedno i poziv na plaćanje.

Kada neko izvrši plaćanje po osnovu profakture, neophodno mu je izdati fakturu/račun. Profaktura ne predstavlja osnov za knjiženje.

*Tekst je dio seriala članaka koji za cilj imaju da početnicicma u biznisu olakšaju ulazak u preduzetničke vode i približe razumijevanje crnogorskih propisa i procedura. Članak je realizovan uz pomoć Nevladine organizacije “Kulturni Centar” kroz projekat Asistent.

Check Also

Željezarci: Ako do ponedjeljka ne bude poziva iz EPCG, počinjemo proteste

Radnici Željezare na današnjem zboru odlučili su da čekaju do ponedjeljka 6. februara zvaničan poziv …

Leave a Reply

Your email address will not be published.