U bankama na kraju maja rekordni depoziti od 4,4 milijarde eura

Prema posljednjim preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, ukupni depoziti u crnogorskim bankama i dalje stabilno rastu i na kraju maja dostigli su novi rekord od 4,392 milijarde eura.

Istovremeno, obavezna rezerva banaka bila 225,44 miliona eura i nastavlja sa stabilnim oporavkom nakon pandemije korona virusa.

U odnosu na posljednji dan 2021. godine, sredstva na računima crnogorskih banaka su uvećana za 4,55 odsto, dok su za godinu porasla za 22,17 odsto ili 191 milion eura.

Ukupni depoziti

Od 4,392 milijarde eura koliko trenutno iznose depoziti u crnogorskim bankama, 3,151 milijardu čuvaju rezidenti, a preostalih 1,242 milijarde stranci.

Banke i druge depozitne institucije na računima čuvaju čak 16,02 miliona, što je uvećanje od skoro 14 miliona za šest mjeseci. Ostale finansijske institucije imaju 39,36 miliona eura. Privatne kompanije imaju depozite od čak 1,075 milijardi, a ostala privredna društva još 214,21 milion.

Vlada na državnom nivou smanjila je posljednja dva mjeseca iznos deponovanih sredstava na 199,78 miliona, lokalne samouprave u bankama su na kraju maja držale 56,01 milion, a socijalni fondovi još 3,73 miliona eura. Neprofitne organizacije svoje depozite uvećale su na 66,92 miliona eura.

Više od milijardu koje imaju nerezidenti u crnogorskim finansijskim institucijama, u najvećem dijelu čine depoziti stranaca – 760,75 miliona, te oni kompanija u stranom vlasništvu – 470,22 miliona eura.

Depoziti stanovništva

Na kraju maja, stanovništvo u Crnoj Gori na bankarskim računima imalo je ukupne depozite od 1,48 milijardi eura i za godinu su uvećani 16,89 odsto ili 213,78 miliona eura. Od tog iznosa, 1.053 milijarde su depoziti po viđenju kojima mogu da raspolažu u svakom trenutku. Time se nastavlja kontinuirani rast ovog segmenta, koji sada ima najveću vrijednost od januara 2013 – od kada su dostupni ovi statistički podaci CBCG.

Oročena sredstva nastavljaju pad započet u januaru ove godine, pa sada iznose 426,71 milion eura. Najveći dio odnosi se na sredstva koja se čuvaju na rok od tri mjeseca do godinu – 200,82 miliona. Slijedi štednja od jedne do tri godine – 163,77 miliona eura, na preko tri godine sada je oročeno 39,276 miliona, a kratkoročno – do tri mjeseca još 22,84 miliona eura. Među depozitima su od oktobra prošle godine i 554.000 eura na escrow računima. U poređenju s prethodnim mjesecima, pad bilježe svi oročeni depoziti, osim onih na period između do tri mjeseca.

Kamate

Klijenti crnogorskih banaka koji od maja na računima drže sredstva, za svoje iznose prosječno mogu dobiti 0,30 odsto prinosa na godišnjem nivou. Naime, prosječne pasivne kamatne stope u maju bile su nikad niže, pa su tako kompanije na depozite prosječno dobijale 0,20 odsto. Prinosi od njihovih sredstava na godišnjem nivou po viđenju su bili 0,01 odsto, a do tri mjeseca 1,25 odsto. Kamate na štednju za njih su rasle u skladu s dužinom oročavanja, do iznosa od 1,99 odsto za periode između tri i pet godina. Veliki pad pasivne kamatne stope u aprilu i maju imali su depoziti koji su na čuvanju dužem od pet godina.

Stanovništvo je, pak, od istog mjeseca moglo da računa na prosječnih 0,40 odsto prihoda od štednje na godišnjem nivou, odnosno 0,02 na depozite po viđenju. Najviše prosječne efektivne pasivne kamatne stope bile su na takođe na rok od tri do pet godina i iznosile su 1,85 odsto. Za najkraći rok do tri mjeseca građani su imali prosječne prihode od 1,20 odsto, za rok između tri mjeseca i godinu na godišnjem nivou prosječno su dobijali 1,26 odsto sredstava koje drže u bankama, a za rok od jedne do tri godine kamatna stopa je bila 1,35 odsto. Svi depoziti čije je čuvanje  a za period od tri mjeseca do godinu 1,28 odsto tokom 12 mjeseci. Kad su u pitanju sredstva koja se u bankama čuvaju od duže od pet godina, građani su za njih dobijali najnižu pasivnu kamatnu stopu koja je iznosila 1,35 odsto.

Bankar.me

Check Also

Sjeverna Koreja gradi i besplatno dijeli kuće zemljoradnicima (foto)

Dok mi provodimo životni vijek boreći se za sopstveni stambeni prostor, u DNRK država gradi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.