Jubilej NBO CG: Za 15 godina isplaćeno 16,9 miliona eura za 5.230 odštetnih zahtjeva

Od osnivanja Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore (NBOCG) ukupno je evidentirano 6.896 odštetnih zahtjeva, a do sada je izvršeno plaćanje u više od 5.230 odštetnih zahtjeva, u iznosu od preko 16,9 miliona eura. Prigodnom proslavom obilježeno je 15 godina postojanja ove asocijacije.

Predsjednik Skuštine NBOCG i izvršni direktor Lovćen osiguranja Matjaž Božić naveo je da je branša osiguranja u ovih 15 godina izgradila poziciju sa koje vidi dalje i nastupa jače opravdavajući, u punom smislu, svoju društvenu ulogu.

“Siguran sam da će NBOCG nastaviti da bude institucija u kojoj ćemo artikulisati naše zajedničke intrerese ali i institucija koja je garant sigurnosti ukupnog sektora osiguranja i garant ispunjenja njegove, značajne, društvene uloge”, rekao je Božić.

Izvršni direktor NBOCG Boris Šaban je podsjetio na rezultate ostvarene u15 godina rada Biroa.

“Pored aktivnosti na domaćem tržištu u proteklih 15 godina značajni napori su urađeni da NBOCG izbori ravnopravan status na međunarodnom planu sa ostalim nacionalnim udruženjima i međunarodnim organizacijama. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da konstatujem da smo da smo taj cilj u potpunosti ispunili bez obzira na skromnu snagu našeg tržišta, mi smo apsolutno ravnopravan partner svim tim organizacijama i ravnopravna članica relevantnih međunarodnih institucija”, istakao je Šaban.

On je naveo da su brojni izazovi i dalje pred Biroom.

“Aktivnosti na održavanju garantnog fonda i borba protiv neosiguranih vozila će i dalje biti jedan od glavnih prioriteta i u budućem periodu”, rekao je Šaban.

Prema njegovim riječima novi način komunikacije u okviru sistema koji je potpuno digitalizovan prestavlja ozbiljan iazazov za čitavo tržište.

“Budući status naših društava u mnogome će zavisi od toga da li smo u mogućnosti da ispratimo sve zahtjeve. Takođe mislim da u narednom periodu moramo ozbiljno intezivirati napore na razvoju kulture osiguranja i razvoja branše uopše. Aktivnosti na ovom polju koje su počele u godini prije korone moraju biti nastavljen u godini koja je ispred nas. Siguran sam da dugoročni razvoj braše osiguranje u mnogome zavisiti od toga u kolikoj ćemo mjeri podići interes građana za osiguranje kao najznačajniji vid zaštite imovina i lica”, kazao je Šaban i dodao da će na tom putu kao i do sada nastaviti saradnju sa partnerom Agencijom za nadzor osiguranja.

 

Check Also

Koje zemlje u EU najviše troše električnu energiju iz obnovljivih izvora

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora porasla je za gotovo pet odsto za samo godinu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.