Vlasnike jahti država častila 40 miliona

Državni budžet je od 2018. godine do danas izgubio oko 59 miliona eura po osnovu nenaplaćenih akciza i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na promet goriva za jahte i brodove, bez obzira da li obavljaju komercijalnu djelatnost ili se koriste za rekreaciju, dok se od ove ukupne sume po procjeni oko 40 miliona odnosi samo na jahte za rekreaciju.

Ovo su podaci Ministarstva finansija koje je ukinulo dosadašnju povoljnost vlasnicima luksuznih jahti da sipaju jeftinije gorivo kada uđu u Crnu Gori.

Pravilnik kojim je resor ministara Aleksandra Damjanovića uredio ovo pitanje stupio je na snagu u subotu, odnosno, osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

Podaci

“Procijenjeno je da od 2018. godine država nije naplatila oko 59 miliona po osnovu akciza i PDV-a na promet goriva za snabdijevanje jahti i brodova, a u toj sumi je po procjeni 40 miliona samo od jahti koje se koriste za rekreaciju. Manji dio izgubljenih prihoda se odnosio na snabdijevanje plovila koja se koriste u komercijalne svrhe, industrijske i vojne svrhe, a koja će i dalje moći da ostvaruju ovo pravo“, rečeno je u Ministarstvu finansija.

Prema računici ministarstva,od 2018.godine zaključno sa majem ove godine 103,9 miliona litara goriva je prodato za jahte, brodove i ostala plovila u lukama i marinama, sama vrijednost goriva bez ostalih dažbina je bila 47,7 miliona, dok su nenaplaćene dažbine za akcize bile 40,97 miliona eura, a za PDV 18,6 miliona.

Damjanović je kazao da su Ministarstvo i Vlada zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata donijeli odluku da se ukinu akcize na gorivo za jahte.

„To je odluka kojom se najbogatiji sloj stanovništva solidariše sa običnim građanima i privredom, imajući u vidu da budžet već godinama gubi dio novca zbog akciza na gorivo za jahte. Podsjetiću i da je Evropska komisija (EK) više puta tražila da se propisi koji uređuju ovo pitanje usklade sa propisma EK. Razumijući motive i argumente ljudi u jahting industriji, očekujemo njihovo razumijevanje za ukupnu situaciju u Crnoj Gori, naročito činjenicu da jeftinije gorivo u odnosu na sve ostalo ne može biti jedini motiv za dolazak jahti u Crnu Goru. Ne treba zaboraviti i druge pogodnosti koje je država dala za razvoj jahting industrije koja se razvila, a to je sedam odsto PDV-a na vezove u marinama i oslobađanje od PDV-a za usluge hrane i pića za potrebe jahti“, kazao je Damjanović juče Vijestima.

Iz Ministarstva su ukazali da je do skoro važeća mogućnost koju je obezbjeđivao Pravilnik o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju po kojoj su plovila za rekreaciju sipala jeftinije gorivo često zloupotrebljavana.

Zloupotrebe i upozorenja

“Primijećeni su slučajevi snabdijevanja goriva i kratkog napuštanja carinskog područja“, istakli su iz ovog resora, dodajući da je pravni osnov za izmjene pravilnika u članu 49 Carinskog zakona.

Iz Ministarstva su naglasili da je Evropska komisija ocijenila da je snabdijevanje plovnih objekata koji se koriste za privatne svrhe (rekreacija, razonoda) na način propisan članom 6 ovog pravilnika suprotan sa relevantnom regulativom i praksom država članica EU.

„U izvještajima EK je u više navrata isticana potreba usaglašavanja carinskih propisa u ovom dijelu sa pravnom tekovinom EU koja dozvoljava da se bez plaćanja akciza PDV-a i carine gorivom snabdijevaju samo plovni objekti koji prevoze putnike uz naknadu, odnosno, koji obavljaju komercijalne i industrijske djelatnosti. Zakoni o PDV-u i akcizama su u dijelu mineralnih ulja za potrebe plovnih objekata usaglašeni sa relevantnim propisima EU“, rekli su u ovom Vladinom resoru.

Iz Ministarstva su za rizike ukidanja ove povlastice naveli nedolazak jahti kojima je jedini motiv za dolazak snabdijevanje gorivom, gubitak prihoda po osnovu veza u lukama koje plaćaju jahte, manja dobit nacionalnih naftnih kompanija i niži poreski prihod po osnovu poreza na dobit.

Međutim, ovo će rješenje u značajnoj mjeri uticati na poboljšanje pregovaračke pozicije Crne Gore u Poglavlju 18 – Oporezivanje, i poglavlju 29 – Carinska unija, uticaće i na smanjenje sive ekonomije na tržištu naftnih derivata, naveli su u Ministarstvu finansija.

Iz ovog resora su istakli da su od zemalja u regionu Crna Gora i Albanija pružale mogućnost snabdijevanja jahti gorivom bez dažbina i da je Albanija od l.januara ove godine ukinula ovu pogodnost.

„Ne treba zaboraviti i druge pogodnosti koje je država dala za razvoj jahting industrije, koja se razvila, a to je sedam odsto PDV -a na vezove u marinama i oslobađanje od PDV-a za usluge hrane i pića za potrebe jahti“, kazao je Damjanović

Đukanović pozvao Vladu da preispita odluku

Predsjednik države Milo Đukanović pozvao je Vladu da preispita rješenje o naplati akciza na gorivo za jahte.

On je kazao da je „snabdijevanje jahti gorivom bez akciza bio naš od starta ponuđeni ‘mamac’ koji je našu ponudu u marinama učinio primamljivom vlasnicima megajahti“ u odnosu i na do tada neprikosnovenu konkurenciju na Mediteranu.

„Tokom proteklih 15 godina uložili smo mnogo napora da Crnu Goru pozicioniramo kao prestižnu destinaciju nautičkog turizma. U izuzetno jakoj konkurenciji ostvarili smo odlične efekte, kako u unapređenju našeg turističkog imidža, tako i na finansijskom i ekonomskom planu“, naveo je Đukanović na Tviteru.

Najnovijom uslugom koju Crna Gora upravo priprema, remonta jahti na lokaciji nekadašnjeg brodogradilišta u Bijeloj, ističe Đukanović, definitivno zaokružujemo kompletnu i kvalitetnu ponudu vlasnicima i posadama jahti, kao vrlo važnim akterima turističke potrošnje u svakoj zemlji.

„Zato, nipošto nijesu dobrodošla nova rješenja koja su nekonzistentna sa ukupnom politikom Vlade na ovu temu i koja suštinski ugrožavaju našu komparativnu prednost. Moje urgentno upozorenje: preispitajte rješenje o naplati akciza na gorivo za jahte. Kako bi naš narod rekao: biće veća dara nego mjera“, zaključio je predsjednik.

Izvor: Vijesti

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.