Likvidna sredstva u februaru 1,45 milijardi eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u februaru su iznosila 1,45 milijardi eura, što je 1,04% više nego u januaru.

Prosječna likvidna sredstva u februaru su u odnosu na isti mjesec prošle godine bila veća 34,58%.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju februara iznosila je 5,44 milijardi eura i zabilježila je rast od 1,47% u odnosu na januar, dok je u odnosu na februar prošle godine porasla 16,72%.

U strukturi aktive banaka, u februaru su dominantno učešće od 62,71% ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 22,3%, hartije od vrijednosti sa 13,88%, dok se 1,11% odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 78,9% ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,32%, pozajmice sa šest odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,78% ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju februara iznosio je 615,69 mil eura i bilježi rast od 0,33% na mjesečnom nivou, a na godišnjem nivou 3,33%.

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.