Vrijednost netržišnih transakcija 102 miliona u 2021. godini

Komisija za tržište kapitala dostavila je izvještaj o radu za prethodnu godinu u kom stoji da su u toku 2021. godine evidentirane netržišne transakcije u iznosu od 102 mi liona eura nominalne vrijednosti. Najveće učešće u netržišnim transakcijama imaju blokade, odnosno deblokade na zahtjev nadležnih organa suda i javnih izvršitelja u iznosu od 64 miliona eura, što predstavlja 63 odsto ukupnog iznosa netržišnih transakcija.

Kako se navodi u dokumentu, netržišne transakcije predstavljaju prenosi vlasništva koji se obavljaju na osnovu odluke suda ili na osnovu naloga vlasnika računa koji se dokumentuje ugovorima, sudskim rješenjima i drugim aktima u skladu sa pravilima Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Netržišne transakcije se odnose na transakcije hartija od vrijednosti kao što su poklon, nasleđivanje, zaloga, sudska i vansudska poravnanja, kupoprodajni ugovori u okviru procesa privatizacije i druge transakcije koje se ne realizuju na regulisanom tržištu. Ostali pravni poslovi obuhvataju transfere pravnog sledbeništva, transfere nenovčanog uloga, transfere transformacije fondova u skladu sa zakonom i transfere po osnovu ugovora. Riječ je o pravnom prenosu, u skladu sa zakonom, na osnovu kojeg se vrši promjena vlasničkih pozicija na računima hartija od vrijednosti navodi seu dokumentu.

U izvještaju piše da je nasleđa bilo 694 u iznosu od 3.902.760 eura, poklona je bilo 95 u iznosu od 622.193 eura, u oblasti sudskih i vansudskih poravnanja zabilježena je jedna transakcija u iznosu od 1.179.750 eura.

Kada je riječ o zalogama, bilo ih je šest u iznosu od 15.704.836 eura, preuzimanja je bilo 38 u iznosu od 3.860.123 eura, u transakcijama vezanim za plaćanje carina kojih je bilo 914 iznos je bio 2.339.001 euro. Transakcija plaćanja poreza je bilo 25 u iznosu od 56.115 eura.

Transferi sopstvenih hartija od vrijednosti je bilo pet, u iznosu od 62.841 eura. Kada je riječ o blokadama i deblokadama nadležnih organa, bilo ih je 93, u iznosu od 64.305.434 eura i na njih otpada najveći dio u netržišnim transakcijama. Ostalih transakcija je bilo sedam, u iznosu od 10.179.919 eura.

Vrijednost tržišne kapitalizacije je oscilirala u okviru od minus jedan odsto do plus tri odsto u 2021. godini.

Najveća vrijednostu toku godine dostignuta je 5. marta i iznosila je 3.286.665.704 eura, a najmanja 21. decembra kada je bila 3.130.720.076 eura. Vrijednost na kraju godine bila je praktično ista kao na početku godine, jer je zabilježen rast od 0,3 odsto navodi se u izvještaju.

U okviru trgovine obveznicama ostvaren je promet u iznosu od 18,9 miliona eura, što čini 43 odsto ukupno ostvarenog prometa kroz 42 zaključene transakcije. Veći dio prometa ostvaren je kroz državne obveznice u iznosu od 17,4 mi liona eura, što čini 40 odsto ukupno ostvarenog prometa.

Promet na Montenegroberzi 46,5 miliona

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u 2021. godini iznosio je 46,5 miliona eura, što je rast od 48 odsto u odnosu na 2020. godinu. Berzanski indeks MHCE10 bilježi smanjenje od 7,3 odsto, dok indeks MONEKS bilježi smanjenje od 4,5 odsto. Tržišna kapitalizacija na kraju 2021. godine iznosila je 3,2 milijarde eura. Na berzanskom tržištu je ostvaren promet od 9,3 miliona eura, što predstavlja 20 odsto ukupno ostvarenog prometa na regulisanom tržištu. Na Prajm tržištu je ostvaren promet od osam miliona eura, odnosno 18 odsto ukupnog prometa kroz 540 transakcija. Na Standard tržištu je ostvareno 615.798 eura prometa. Promet na Standard tržištu realizovan je kroz 270 transakcija.

Izvor: Dan

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.