Krajem mjeseca o dividendi

Akcionari Elektroprivrede (EPCG) razmatraće na redovnoj sjednici Skupštine 28. juna predlog odluke o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu sjednice je i odluka o usvajanju finansijskih iskaza za prošlu godinu, sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO iz Podgorice.

Akcionari će na sjednici takođe razmatrati i odluke o usvajanju prošlogodišnjeg izvještaja o poslovanju sa izvještajima o aktivnostima službe za zaštitu životne sredine, kao i za oblast zaštite i zdravlja na radu i zaštite i spašavanja.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o odobravanju knjižnog odobrenja u korist Crnogorskog elektrodistibutivnog sistema (CEDIS) i o izboru revizora za ovu godinu.

Akcionari će razmatrati i odluku o utvrđivanju politike naknada EPCG sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade lica sa posebnim dužnostima prema kompaniji.

Dioničari bi trebalo i da razriješe i izaberu članove Odbora direktora.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije, država je vlasnik 88,65 odsto akcija elektroenergetske kompanije, a EPCG posjeduje 9,99 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto vlasništva.

Check Also

Svaki treći čovjek u svijetu bi da emigrira iz svoje zemlje

Čak 36 odsto ljudi u svijetu bi emigriralo iz svoje zemlje, pokazuju rezultati ankete „Galup …

Leave a Reply

Your email address will not be published.