Milošević: Uskoro osnivamo Poresku policiju

Prvi u nizu susreta sa Upravom prihoda i carina u Privrednoj komori Crne Gore, kojima će se doprinijeti da se privredi otklone prepreke u primjeni poreskih i carinskih propisa, organizovan je u tom poslovnom udruženju

U Privrednoj komori organizovan je okrugli sto tokom kojeg su predstavnici kompanija koji su veliki poreski obveznici i Uprave prihoda i carnina razmotrili otvorena pitanja i izazove u poreskoj politici Crne Gore.

U pozdravnoj riječi, predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić je kazala da je riječ o

Posebno je istakla da će Privredna komora i Uprava prihoda i carina biti i dalje u intenzivnoj komunikaciji, te najavila da će se jedna od narednih tema zajedničkih sastanaka odnositi na potencijale Slobodne zone Luke Bar.

Direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević istakao je značaj ovakvih susreta gdje se u partnerskoj atmosferi razmatraju mogućnosti za iznalaženje adekvatnih rješenja za izazove u privredi. Direktor Milošević je iskazao posvećenost Uprave pojednostavljenju procedura i otklanjanju biznis barijera kao i obećao sprovođenje politike otvorenih vrata prema privredi, efikasnost u radu, a kao prioritet ističe zaštitu državnog budžeta.

– Uprava prihoda i carina djelovaće u dva smjera: kao štit državnog budžeta, te savjetodavac i edukator za potrebe privrede –  rekao je Milošević.

Naglasio je izuzetnu važnost ove institucije s obzirom na djelokrug rada i prihode od kojih zavisi funkcionisanje državnog aparata. Prema njegovim riječima, u jeku su pripreme za nesmetano odvijanje turističke sezone. Službenici Uprave, naglašava direktor, veoma su aktivni na suzbijanju krijumčarenja duvana i borbi protiv privrednog kriminaliteta. Milošević je najavio uvođenje poreske policije.

Tokom iscrpne rasprave, predstavnici Uprave su odgovarali na konkretna pitanja privrede u vezi sa primjenom poreskih, carinskih i propisa koji se odnose na igre na sreću.

Između ostalog, njihova pitanja su se odnosila na mogućnosti bržeg povrata PDV-a, donošenja privremenih rješenja o povratu i kompenzaciji ovog poreza, reprograma zaostalih obaveza i ubrzanje inspekcijskog nadzora.

Privrednici smatraju da bi nekadašnje zakonsko rješenje koje se tiče izmirenja poreza na dobit koje im je omogućavalo izmirenje u ratama značajno relaksiralo njihovo poslovanje. Ukazali su na pojavu zagušenja sistema prilikom predavanja IOPPD obrazaca, na šta je odgovoreno da se radi na unapređenju informacionog sistema Uprave kako se to ne bi dešavalo.

Takođe, kandidovana je inicijativa za uvođenje service charge-a, koja će doprinijeti konkurentnosti Crne Gore u privlačenju kvalitetnih kadrova u ugostiteljstvu, te je, s tim u vezi, istaknuta potreba izmjene poreske regulative. Uvođenje service charga u legalne tokove povećalo bi fiskalnu disciplinu i prihode za državu, a to bi doprinijelo i unapređenju turističke usluge.

Tokom sastanka iz Uprave je naglašeno da neće biti tolerancije za one koji ne izdaju fiskalne račune i istaknuta neophodnost usklađivanja zakona o fiskalizaciji i porezu na dodatu vrijednost. Privredna komora će prema Ministartvu finansija inicirati izmjenu regulative u ovom smjeru kao i organizovati još sličnih sastanaka sa Upravom i obuka privrede kako bi se propisi u poreskoj i carinskoj politici lakše i efikasnije primjenjivali.

U radu sastanka učestvovali su, pored direktora velikih kompanija, i potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović, vršioci dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Andrija Ćetković, Svetlana Krgović i Dušanka Vujisić, načelnice odsjeka Svetlana Vukićević, Sanja Kovačević i Esma Mazreku, glavna poreska inspektorka u Odsjeku za inspekcijski nadzor Nataša Damjanović, poreska inspektorka u Sektoru za velike poreske obveznike Anka Raičević, načelnica Odsjeka za carinske postupke Tatjana Vujisić i Anđela Mučibabić iz Odsjeka za akcize i porez Uprave.

Check Also

Svjetske berze u zelenom, sve što slijedi zavisi od trenda inflacije

Na globalnim berzama cijene akcija su prošle nedjelje porasle zahvaljujući nadi investitora da će uskoro …

Leave a Reply

Your email address will not be published.