Država vlasnik 56 preduzeća: Na zarade troše 200 miliona godišnje

Više od pola milijarde eura kredita državnih preduzeća su trenutno garantovani od strane države i u svakom trenutku mogu pasti na teret budzeta, upozorili su iz Instituta Alternativa

U Crnoj Gori postoji najmanje 56 preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, koja zapošljavaju preko 12 hiljada ljudi i na zarade troše gotovo 200 miliona godišnje. Više od pola milijarde eura kredita državnih preduzeća su trenutno garantovani od strane države i u svakom trenutku mogu pasti na teret budzeta, dok većina njih ostvaruje gubitke, a na crnoj listi poreskih dužnika, od prvih 20 pravnih lica, 11 su državna preduzeća sa oko 50 miliona duga po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja. To je pokazalo istraživanje nevladine organizacije Institut Alternativa “Čija su naša javna preduzeća”.

– U isto vrijeme, samo u 2021. osnovana su četiri nova državna preduzeća, dok Vlada još nije obezbijedila pravni okvir koji bi omogućio da država zna šta se dešava u njenim preduzećima i ima nadležnost da spriječi ili riješi probleme u njihovom poslovanju – naveli su iz Instituta Alternativa.

U izvještaju, koji su juče objavili, dali su pregled gorućih problema u oblasti nadzora nad državnim preduzećima, problemima u mehanizmima finansijske revizije i kontrole, nedovoljno definisanih uslova za imenovanje odbora direktora i izvršnih direktora, nepostojanju politike zarada i upravljanja ljudskim resursima, brojnim fiskalnim rizicima i niskom nivou dostupnosti informacija i transparentnosti državnih preduzeća. Takođe, u izvještaju su date konkretne preporuke čijim sprovođenjem bi se krenulo u rješavanje nagomilanih problema, među kojima su najvažnije neophodnost novog pravnog okvira za rad državnih preduzeća i uspostavljanje centralnog organa nadležnog za vođenje regulatorne i nadzorne politike u državnim preduzećima.

– U sklopu rada na ovom izvještaju, prikupili smo značajan obim informacija o pojedinačnim državnim preduzećima koje smo sistematizovali i objavili na internet stranici. Na stranici smo podijelili i sve do čega smo mogli doći kroz slobodan pristup informacijama, uključujući i dokumentaciju o broju zaposlenih, zaradama, sponzorstvima, donacijama, novčanoj pomoći, otpremninama, ugovorima direktora, odlukama odbora direktora i drugo – zaključili su iz Instituta Alternativa.

Check Also

Rublja na najjačem nivou prema dolaru od 2015. godine

Ruska rublja je ojačala danas prema dolaru dostigavši najviši nivo u posljednjih sedam godina od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.