Triglav grupa: U zahtjevnim okolnostima rast prihoda i dobiti

Na kraju tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

U zahtjevnim okolnostima prvog tromjesječja 2022. godine, Grupa Triglav je povećala ukupne prihode za 12% (442,9 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja (407,1 miliona eura) za 10% u odnosu na isti period prošle godine. Ostvarila je rast premije u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima regije na kojima posluje. Ostvarena tromjesečna konsolidovana dobit prije oporezivanja u visini od 38,1 miliona eura veća je za 20 posto u odnosu na isti period prošle godine, a njen rast proizilazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja i upravljanja vlastitom imovinom. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. U skladu sa ažuriranom strategijom do 2025. godine, sprovodila je razvojne aktivnosti u pravcu produbljenog fokusa na klijente, digitalnu transformaciju i svojih drugih strateških ambicija. Uprava i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu održavanje ovogodišnje redovne godišnje skupštine akcionara, koja će se održati 24. 5. 2022., da se za dividende isplati 74 posto neto dobiti Grupe (3,70 eura bruto dividende po akciji).

Dobit prije oporezivanja

U poređenju sa prvim tromjesječjem prošle godine, Grupa je za 20 posto povećala dobit prije oporezivanja na 38,1 miliona eura. Najveći dio dobiti – 30,6 miliona eura – dolazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja, što je za 16 posto više nego u prvom tromjesječju prošle godine. Dobit od finansijskih ulaganja smanjena je za 87 posto na 0,5 miliona eura, dok je dobit neosiguravajućih društava Grupe porasla na 7,0 miliona eura (1,6 miliuna eura u prvom tromjesječju prošle godine). Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: »Iako pandemija covid-19, koja je uticala i na naše poslovanje u posljednje dvije godine, popušta, naše poslovno okruženje je i dalje zahtjevno. Sukreirano je širim posljedicama rata u Ukrajini i sankcijama nametnutim Rusiji i Bjelorusiji. Mi ih u potpunosti i dosljedno poštujemo, a našu izloženost nastaloj situaciji ocjenjujemo kao ograničenu i nisku. Usprkos zahtjevnim okolnostima uspješno smo poslovali u prvom tromjesječju ove godine, zahvaljujući cijeloj ekipi od preko 5.200 saradnica i saradanika Grupe Triglav. Ostvarili smo dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja i upravljanja vlastitom imovinom, dok se očekuje da će prinosi na portfelj finansijskih ulaganja biti očekivano negativni s obzirom na okolnosti. Na kraju prvog tromjesječja procjenjujemo da ćemo, uzimajući u obzir projektovane uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti planiranu godišnju dobit.«

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja

U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 12 posto na 442,9 miliona eura. U njihovom sastavu, obim zaračunate bruto premije osiguranja (407,1 miliona eura) povećan je za 10 posto, ostali prihodi od osiguranja povećani su i veći za 22 posto (16,5 miliona eura), a ostali prihodi Grupe za 81 posto (19,4 miliona eura).

Uz oprezno i disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja, Grupa je ojačala premiju u sva tri segmenta osiguranja, i to 11 posto u imovinskim osiguranjima, 9 posto u životnim i penzionim osiguranjima i 3 posto u zdravstvenim osiguranjima. Rast premije ostvaren je na svim tržištima osiguranja i iznosi 5 posto u Sloveniji, što je na nivou tržišnih kretanja, i 13 posto izvan Slovenije na tržištima Adria regije. Obim premija na međunarodnim tržištima van regiona, koji uključuje premije osiguranja po principu slobodnog protoka usluga i premije iz aktivnih poslova reosiguranja, povećan je za 30 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Rast premije uticao je na obim šteta, koji je povećan za 15 posto i iznosi 196,7 miliona eura. Na odštetene zahtjeve su uticala i prošlogodišnja ograničenja zbog pandemije i više cijene materijala i usluga. U prvom tromjesečju gotovo da nije bilo većih masovnih odštetnih zahtjeva. Kombinovani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja dostigao je povoljnih 87,3 posto, što je rezultat poboljšanja odnosa odštetnih zahtjeva zbog većih neto prihoda od premija osiguranja i efekta upravljanja osiguravajuće-tehničkim rezervama.

Grupa povećava obim svog poslovanja na troškovno isplativ način. Bruto operativni troškovi iznosili su 83,8 miliona eura, a njihovo 11-postotno godišnje povećanje uglavnom je rezultat viših troškova pridobijanja osiguranja, materijala i energije i amortizacije zbog ulaganja u informacione tehnologije. Osiguravajuće-tehničke rezerve su na kraju tromjesječja iznosile 3.219,5 miliona eura, što je za jedan posto više nego na kraju prošle godine. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Rezervacije su temelj našeg uravnoteženog poslovanja u djelatnosti osiguranja, tako da smo tradicionalno konzervativni i razboriti u njihovom upravljanju. U prvom tromjesečju prošle godine, zbog neizvjesnosti vezanih za pandemiju, posebno smo ih pažljivo oblikovali u oblasti imovinskih i zdravstvenih osiguranja, što je, nakon što smo se ove godine vratili na dugogodišnju ustaljenu praksu rezervacija, pozitivno uticalo na rast poslovnog rezultata iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja, zbog rasta kamatnih stopa, u prvom kvartalu smo oslobodili dio rezervacija, koji je bio namijenjen za pokriće investicijskih garancija u budućnosti.«

Investicioni portfelj i sredstva klijenata na upravljanju

Obimnim portfeljem Grupe Triglav od 3.514,6 miliona eura upravljano je u nepovoljnim finansijskim tržišnim uslovima uz pad vrijednosti obvezničkih i akcionarskih ulaganja, a Grupa je izvršila i najavljeno obezvrijeđenje ruskih obveznica u svom portfelju (obezvrijeđenje od 6,2 miliona eura). U takvim okolnostima, prinosi na ulaganja u prvom tromjesječju su bili negativni i iznosili su 15,9 miliona eura.

U prvom tromjesječju ove godine kamatne stope su naglo porasle, što se uglavnom odrazilo na smanjenje rezervi fer vrijednosti i, preko toga, na sveobuhvatnu dobit. Iako više kamatne stope dugoročno pozitivno utiču na poslovanje Grupe Triglav, njihov brzi rast kratkoročno smanjuje kapital i povećava rizike ostvarivanja garantovanog prinosa na penzijska osiguranja. Grupa nije značajno mijenjala sastav svog investicionog portfelja u prvom tromjesečju i njime je upravljala u skladu sa svojom relativno konzervativnom politikom ulaganja. Ovo uključuje i strateške ambicije u oblasti održivosti, na osnovu kojih je Grupa Triglav nastavila da investira u održiva ulaganja sa fiksnim prinosom. Na kraju tromjesječja iznosile su 227,3 miliona eura ili 9,5 posto portfelja obveznica.

U segmentu upravljanja imovinom klijenata u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje povećani su prihodi od provizija za upravljanje zbog neto priliva (oni su dio ostalih prihoda kao dio ukupnih prihoda Grupe Triglav). Negativni trendovi na tržištima kapitala umanjili su vrijednost imovine kljijenata pod upravljanjem za 3% u odnosu na kraj 2021. godine. Njihova vrijednost iznosila je 1.487,4 miliona eura.

Finansijski položaj

Uz pravilno upravljanje kapitalom i rizicima, Grupa Triglav je zadržala svoju kapitalnu poziciju na ciljnim nivoima između 200 i 250 posto. Ukupna vrijednost kapitala dostigla je 899,4 miliona eura, što je 4 posto manje nego na kraju 2021. godine. To je uglavnom uzrokovano smanjenjem rezervi fer vrijednosti zbog rasta kamatnih stopa u ovom periodu. U odnosu na kraj prošle godine, tržišna kapitalizacija matičnog društva povećala se je za 10 posto na 918,5 miliona eura.

Redovna godišnja skupština akcionara matičnog društva Grupe Triglav

Skupština akcionara osiguravajućeg društva, koja će se održati 24. 5. 2022. godine, razmatraće i prijedlog raspodjele bilansne dobiti osiguravajućeg društva za 2021. godinu. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: »Uprava i Nadzorni odbor predlažu dividendu u visini 3,70 eura bruto po akciji. Predloženi iznos predstavlja 74 posto konsolidovane neto dobiti i uključuje dodatni iznos, što omogućava visina raspoloživog kapitala Grupe i proizlazi iz jednokratnosti odnosno izuzetnosti određenih djelova poslovanja u protekle dvije godine.«

Triglav Grupa na crnogorskom tržištu

Lovćen grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen auto, zadržala je vodeću poziciju u Crnoj Gori na tržištu osiguranja. Tržišno učešće osiguravajućih društava Grupe Triglav na crnogorskom tržištu osiguranja u prva tri mjeseca bilo je 41,4%. U prvom kvartalu 2022. godine ukupna bruto fakturisana premija Lovćen Grupe iznosila je 11,1 milion EUR, što je 9,4% iznad prošle godine. Premija neživotnih osiguranja povećala se za 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su životna osiguranja ostvarila premijski rast od 6%.

Lovćen životna osiguranja u prva tri mjeseca ostvarila su udio od 27,4% u bruto premiji životnih osiguranja na crnogorskom tržištu, a u dijelu neživotnih osiguranja učešće bilo je 44,1%.

»Kontinuirano liderstvo Lovćen grupe, na crnogorskom tržištu osiguranja, nastavljeno je i u poslovnoj 2022. godini, što govori o uspješnom sprovođenju strateških planova i ciljeva Grupe,« rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i dodao: »Sačuvali smo suštinska usmjerenja uz inovacije koje podrazumijevaju još bolju fokusiranost na klijenta, usmjerenost na digitalizaciju usluga i izuzetno korisničko iskustvo. Osjećaj sigurnosti, kompletna podrška klijentima i konzistentna usluga, to je ono što želimo da omogućimo preko svih kanala, procesa i mreža usluga koje nudimo i u kojima učestvujemo.«

Check Also

Kina sjutra lansira svemirski brod Šendžou-15

Kineski svemirski brod Šendžou-15 sa trojicom tajkonauta biće lansiran u 11:08 u utorak (po pekinškom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.