Intenzivnija saradnja IRF-a i UPCG u cilju ostvarivanju finansijske podrške IRF-a

Investiciono-razvojni fond i Unija poslodavaca intenziviraće saradnju za finansijske podrške IRF-a i promociju privrede, ocijenjeno je na sastanku izvršne direktorice Irene Radović i predsjednika Odbora direktora Velizara Kaluđerovića, sa predsjednikom UPCG Predragom Mitrovićem i generalnom sekretarkom Suzanom Radulović.
Izvršna direktorica Irena Radović iskazala je zadovoljstvo inicijativom UPCG za unapređenje saradnje i korišćenja kreditne podrške IRF-a. Podsjetila je da je IRF imao najbolji poslovni rezulat u posljednjih deset godina, te da se finansijska podrška isključivo realizuje na bazi kvaliteta investicionih projekata i ispunjenja kreditnih uslova.

“IRF je u prethodnoj godini plasirao 210 miliona eura, a u ponudi ima 38 kreditnih linija od čega se najveći broj odnosi na podršku preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima”, navela je ona.

Radović je kazala da je IRF od međunarodnih kreditora obezbijedio dodatnih 230 miliona eura za privredu, a poseban fokus podrške usmjeren je na zelene i digitalne projekte, žensko preduzetništvo, te finansiranje projekata ranjivih grupa.

“IRF nudi privredi kreditna sredstva po najpovoljnijim uslovima na finansijskom tržišu, a posebno smo usmjereni na početnike u biznisu, mlade preduzetnike kao i žene u biznisu, pa za ovu ciljnu grupu važe i najpovoljniji uslovi, sa kamatnim stopama od do 2,5 odsto“, istakla je Radović, te dodala da je povećana tražanja za investicionim projektima, što predstavlja pozitivan signal oporavka privrede.

Predsjednik UPCG Predrag Mitrović pohvalio je aktivnosti IRF-a na profesionalizaciji institucije i obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava. Ukazao je na značaj unapređenja saradnje, apostrofirajući potrebu kreditiranja mikro, malog i srednjeg biznisa u cilju postpanedmijskog opravaka, sa fokusom na ranjive ciljne grupe – početnike, mlade i žene u biznisu.

On je istakao neophodnost redovnog dijaloga sa privredom za što bolje razumijevanje potreba privrede i korišćenja finansijskih programa IRF-a.

Na sastanku je ocijenjeno da je u narednom periodu neophodno definisati modalitete buduće saradnje, prepoznati institucionalne barijere za unapređenje procedura, elektronskih usluga i digitalnih servisa, koji bi privredi omugućili lakši pristup izvorima finanasiranja IRF-a.

 

Check Also

NLB banka zapošljava: Analitičar / Viši Analitičar

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.