Luštica Bay potražuje dobavljača za razvoj mobilnih aplikacija

Luštica Bay potražuje dobavljača za razvoj mobilnih aplikacija

Kompanija Luštica Development AD, podružnica kompanije Orascom Development Holding, sa adresom Novo Naselje bb, Radovići, Tivat, potražuje

Dobavljača za razvoj mobilnih aplikacija Lustica Bay,

koja se nudi kao servis vlasnicima i gostima u destinaciji, i aplikacije za poslovanje kao dio procesa digitalne transformacije, unapređenja sadržaja, kao i kvaliteta usluga.

Platfoma i inicijalna podešavanja Luštica Bay aplikacije su već razvijena, a u okviru našeg budućeg plana, tražimo mogućnosti za unapređenja i nadogradnje prethodno razvijene aplikacije, da bismo isporučili dodatne servise i usluge, najboljeg kvaliteta, kao i razvoj poslovne aplikacije koristeći dostupne tehnologije i alate, kao sto su REST arhitektura, MySQL baza podataka, Kotlin razvojni jezik, Laravel, Flutter ili Swift i Android Studio.

Minimalni zahtjevi koje potencijalni partneri treba da ispune su sledeći:

  1. Minimalni broj stalno zaposlenih developera mora da bude 50.
  2. Godišnji obrt zadnje 2 godine minimalno 1.000.000 eura.
  3. Minimum po jedna aplikacija publikvana na Apple App Store-u i Google Play Store-u.

Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove i mislite da možete doprinijeti realizaciji ovog projekta, pošaljite nam email na [email protected] koji će sadržati sledeće informacije: Naziv kompanije, adresa kompanije, broj zaposlenih, godišnji obrt zadnje 2 godine, detaljan portfolio projekata na kojima ste radili (dodati u email kao prilog), reference (dodati u email kao prilog), biografije zaposlenih koje sadrže radno iskustvo sa traženim tehnologijama (dodati u email kao prilog), bilo koje dodatne informacije koje smatrate relevantnim za projekat. Molimo sve zainteresovane potencijalne saradnike da potrebne informacije pošalju na navedenu email adresu najkasnije do petka, 20. maj 2022. godine

 

Luštica Bay is looking for a partner and supplier for mobile application development

Luštica Development AD, a subsidiary of Orascom Development Holding, located in Novo Naselje bb, Radovići, Tivat, is looking for a

Partner and supplier for the development of Luštica Bay mobile applications

, offered as a service to the homeowners and guests in the destination, and business applications as part of the digital transformation process, content improvement, and service quality.

The platform and initial settings of the Luštica Bay application have already been developed, and as part of our future plan, we are looking to improve and upgrade previously developed application, to deliver additional services and services of the best quality and develop a business application using available technologies and tools, like REST architecture, MySQL database, Kotlin development language, Laravel, Flutter or Swift and Android Studio.

The minimum requirements that potential partners need to meet are the following:

  1. The minimum number of full-time developers must be 50.
  2. Annual turnover for the last 2 years, minimum 1.000,000 euros.
  3. At least one application published on the Apple App Store and Google Play Store.

If you meet the above requirements and think you can contribute to this project, send us an email to [email protected] which will contain the following information: Company name, company address, number of employees, annual turnover for the last 2 years, detailed portfolio of projects you have worked on (to be sent as attachment to the e-mail), references (to be sent as attachment to the e-mail), employee biographies containing work experience with required technologies (to be sent as attachment to the e-mail), any additional information you consider relevant to the project. We kindly ask all interested potential associates to send the necessary information to the specified email address no later than Friday, May 20th, 2022.

Check Also

Sve više Njemaca radi više od jednog posla

Više od tri i po miliona ljudi u Njemačkoj ima više od jednog posla i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.