Bolji zakon neophodan za bolje podatke o firmama

Za potpunu realizaciju preporuka Državne revizorske institucije, potreban sistemski pristup uređenju statusa Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kazao je senator DRI Branislav Radulović.

On je rukovodio revizijom Uprava prihoda i carina (UPC), koja je od pet preporuka efikasnosti upravljanja CRPS-a djelimično realizovala četiri. Takođe je istakao kazao da je UPC-u dat rok od šest mjeseci da realizuje preporuke i izvijesti DRI.

Postojeći Zakon o privrednim društvima uređuje samo registraciju privrednih društava, ali ne i javnih i privatnih uprava, fondova, komora, univerziteta i drugih pravnih lica koja se registruju u CRPS-u. Stoga bi bilo dobro da se kroz organizaciju rada državne uprave definiše status CRPS i da Vlada pripremi zakon o registraciji privrednih i drugih subjekata”, naveo je Radulović.

On smatra da bi to stvorilo bolji pravni i institucionalni okvir za rad CRPS-a, a time i za potpunu implementaciju preporuka DRI.

Iz Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC) kazali su da su aktivnosti na izmjeni propisa koji regulišu tu oblast već su započele. Formirana je radna grupa, koju osim SCC čine predstavnici ministarstava ekonomije, finansija i javne uprave, UPC-a, Udruženja pravnika i više udruženja privrednika. Rad će bazirati na reviziji efikasnosti upravljanja CRPS-om DRI iz marta prošle godine.

“Održan je inicijalni sastanak radne grupe i dostavljen nacrt prijedloga izmjena Zakona o privrednim društvima u dijelu koji se odnosi na registraciju, kreiran je i pristup za izradu propisa kojima će biti definisan status CRPS-a i uređen postupak registracije, a započet je i rad na zakonskom rješenju kojim će biti regulisan proces registracije”, kazali su iz SCC.

DRI je prošle godine ukazala da podaci o firmama nijesu dovoljno kvalitetni i ažurni, te da nema jasne distinkcije između aktivnih i onih koji „postoje samo na papiru“.

Preporuka kojom je DRI tražila da se finansijski iskazi privrednih društava objavljuju na internet stranici za UPC nije bila primjenjiva, jer bi dovela do problema u radu aplikacija, na šta su ukazali programeri.

Djelimično su realizovali preporuku za uspostavljanje periodične analize ažurnosti i usklađenosti podataka, preciziraju koje firme moraju priložiti licence, definišu način postupanja u slučaju nedostatka podataka, kao što su iznos i porijeklo kapitala, procenat vlasništva, oblik svojine, te obezbijede smjernice za unos, promjenu i ažuriranje podataka.

UPC je tražio dodatni rok od mjesec za unapređenje interne i eksterne komunikacije radi kvalitetnije sinhronizacije, razmjene informacija, saradnje na unifikaciji pravnih stavova i usklađivanje aktivnosti između CRPS i drugih institucija. Djelimično su realizovali preporuku da se napravi jasna razlika između aktivnih i neaktivnih firmi, a iz UPC-a su ukazali da će biti realizovana kroz izmjenu zakona.

Revizori nijesu bili saglasni sa ocjenom UPC-a da su realizovali veći dio preporuke u vezi otklanjanja nedostataka prilikom pretrage na internet stranici CRPS-a, jer se osim što je predviđena pretraga i po matičnom broju, pored PIB-a, nijesu mogli uvjeriti da su otklonjeni ostali nedostaci.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Mastercard kupio Baffin Bay, kompaniju za sajber sigurnost

Mastercard je u ponedjeljak kupio Baffin Bay, kompaniju za kibernetičku sigurnost baziranu na oblaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.