Kako se prijaviti u Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Zavodu se prijavljujete lično, u mjestu prebivališta. Ako Vam je prestao radni odnos možete se prijaviti područnoj jedinici Zavoda u sjedištu ili poslovnoj jedinici poslodavca kod koga Vam je radni odnos prestao.

Prilikom prijavljivanja na evidenciju Zavoda dužni ste da priložite:

Korak 1. Popunjen obrazac Prijave na evidenciju nezaposlenih lica

Korak 2. Ličnu kartu.

Korak 3. Radnu knjižicu, ovjerenu kod nadležnog organa uprave – Sekretarijat za socijalno staranje (ukoliko već niste bili zaposleni)

Korak 4. Diplomu ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme.

Korak 5. Ugovor o radu, odnosno rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko se ranije bili zaposleni).

Korak 6. Dokaz o prebivalištu (ukoliko ste promijenili prebivalište).

Dužni ste da, na zahtjev Zavoda, podnesete i drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.

Prijava na evidenciju, pored opštih podataka i podataka o statusu lica, sadrži i izjavu nezaposlenog lica kojom se obavezuje da će od dana prijave na evidenciju:

Biti na raspolaganju za zaposlenje,
Aktivno tražiti zaposlenje i to dokazivati na način utvrđen Planom zapošljavanja,
obavijestiti Zavod u roku od 15 dana o izmjenama koje su značajne za vođenje evidencije,
Dozvoliti korišćenje ličnih podataka radi posredovanja u zapošljavanju,
Biti odgovoran za tačno saopštavanje datih podataka, odnosno da je za iste krivično i materijalno odgovoran

Zavodu se prijavljujete, jer…

ste odlučili da aktivno trazite zaposlenje,
je prijava na evidenciju nezaposlenih lica preduslov za:
posredovanje u zapošljavanju,
informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja,
uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja,
pripremu za zapošljavanje,
ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i drugih prava po osnovu nezaposlenosti.

Prijaviti se možete, ako ste…

navršili 15 godina života,
opšte zdravstveno i radno sposobni,
invalidno lice osposobljeno za rad u ustanovi socijalne zaštite ili drugoj porodici,
strani državljanin ili lice bez državljanstva koji ima odobrenje za stalno nastanjenje i odobrenje za zasnivanje radnog odnosa u RCG

A ne možete, ako ste…

u radnom odnosu, odnosno ako ste otpočeli obavljanje samostalne djelatnosti ličnim radom,
na redovnom školovanju,
ostvarili pravo na penziju,
zemljoradnik u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju,
navršili 65 godina života.

Vas boravak u evidenciji nezaposlenih lica prestaje, ako:

zaključite ugovor o radu sa punim radnim vremenom,
se odjavite iz evidencije nezaposlenih lica,
odbijete uključivanje ili ne izvršavate obaveze utvrdene ugovorom o uključivanju u program aktivne politike zapošljavanja,
postanete vlasnik ili većinski suvlasnik preduzeća,
postanete preduzetnik,
odbijete odgovarajuće zaposlenje,
ne date tačne podatke o ispunjavanju uslova za sticanje statusa nezaposlenog lica,
navršite 65 godina zivota,
ostvarite pravo na starosnu ili invalidsku penziju,
postanete potpuno nesposobni za rad,
odete na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
aktivno ne tražite zaposlenje,
nijeste na raspolaganju za zaposlenje,
ste radno angazovano suprotno propisima o radnim odnosima (“rad na crno”),
postanete osiguranik – zemljoradnik, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovdje možete vidjeti adrese i kontakte svih kancelarija Zavoda za zapošljavanje u Crnoj Gori

*Tekst je dio seriala članaka koji za cilj imaju da početnicicma u biznisu olakšaju ulazak u preduzetničke vode i približe razumijevanje crnogorskih propisa i procedura. Članak je realizovan uz pomoć Nevladine organizacije “Kulturni Centar” kroz projekat Asistent.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.