Adriatic banka zapošljava: Viši referent za lokalnu IT podršku – help desk

Pozicija: Viši referent za lokalnu IT podršku – help desk

Radne obaveze i dužnosti:

 • Prvi nivo help deska – prihvatanje i evidencija IT incidenata
 • Izvršenje praktičnih opravki na nivou desktopa, uključujući instalaciju softvera i hardvera, backupa, konfiguracija sistema i aplikacija
 • Instalacija antivirus softvera
 • Preventivno održavanje i provjera radnih stanica, štampača i ostalih periferija
 • Evidencija, praćenje i dokumentacija zahtjeva prema help desku
 • Praćenje servisnih intervencija na radnim stanicama i periferijama
 • Izvršenje i testiranje rutina za backup i restore, kontrola logova
 • Održavanje inventara IT osnovnih sredstava
 • Razvoj i održavanje help desk procedura
 • Tehnička podrška zaposlenima banke
 • Administracija servera i radnih stanica sa aspekata sigurnosti dostupnosti, rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
 • Instaliranje sistemskog i aplikativnog software-a na radnim stanicama i serverima
 • Obavljanje periodičnog arhiviranja sistemskih i korisničkih fajlova sa radnih stanica i servera
 • Obavljanje periodične reorganizacije fajl sistema u cilju održavanja politike bezbjednosti pristupa fajlovima
 • Instalacija software-a za korekciju i nadogradnju sistemskih i aplikativnih rešenja (patches and upgrades)
 • Monitoring i održavanje sigurnosti pristupa radnim stanicama i serverima
 • Monitoring i upravljanje procedurama za arhiviranje baza podataka, logova; održavanje i nadogradnja software-a za upravljanje bazama podataka; oporavak baza u slučaju potrebe
 • Praćenje savremenih tehnologija, rešenja, sistema u domenu administracije sistema
 • Zamjena backup medija (magnetnih traka, DVD, itd.)
 • Verifikacija automatizovanih backup-a radnih stanica
 • Održavanje radnih stanica, monitora, štampača, skenera i drugih IT periferija
 • Održavanje korporativnog anti-virusnog software za radne stanice
 • Implementacija IT sigurnosnih polisa za radne stanice
 • Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema informatičkog, elektrotehničkog ili PMF smjera, napredno poznavanje engleskog jezika

Radno iskustvo: Minimum 24 mjeseca

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • Dobro poznavanje Microsoft operativnih sistema sa naglaskom na desktop tehnologiju
 • Iskustvo u upotrebi i otklanjanju problema sa MS Office-om (MS Word, Excel and PowerPoint).
 • Osnovno razumijevanje PC hardvera, podešavanje i konfiguracija

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 22. maja 2022. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected]

Check Also

Embargo na ruski gas najviše će koštati austrijski OMV

Embargo na ruski gas mogao bi skupo koštati austrijski naftni koncern OMV jer je vezan …

Leave a Reply

Your email address will not be published.