Adriatic banka zapošljava: Rukovodilac Filijale Tivat

Radno mjesto: Rukovodilac Filijale Tivat

Radne obaveze i dužnosti:

 • Razrađuje uputstva za rad sa zaposlenima u filijali
 • Vrši kompletnu kontrolu poslovanja filijale
 • Prati zakonske promjene i njihovu implementaciju u poslovanju filijale
 • Prati i organizuje rad zaposlenih u ekspozituri na svim poslovima platnog prometa, kreditnih i drugih poslova na malo, kreditnih i drugih poslova sa privredom
 • Sačinjava prijedlog komercijalnog i tržišnog plana za članove prodaje u filijali
 • Kontroliše izvršenje plana, pravi korekciju plana u toku izvršenja po nalogu neposrednog rukovodioca i odgovara za ostvarenje planova  u domenu poslovanja sa fizičkim licima i malim i srednjim preduzećima
 • Daje predloge za izmjene i uvođenje novih proizvoda i usluga shodno interesovanjima i potrebama klijenata
 • Saradnja sa relevantnim organizacionim jedinicama na unaprijeđenju x-selling aktivnosti u filijali
 • Obezbjeđuje pravovremeni protok informacija između Centrale Banke i filijale
 • Vrši obuku zaposlenih u filijali
 • Vrši kontrolu rada blagajni
 • Stara se o optimalnom rasporedu zaposlenih
 • Stara se o optimalnoj snabdjevenosti gotovine u filijali
 • Obavlja druge poslove po nalogu direktno pretpostavljenog

Neophodne kvalifikacije: Visoka /Viša stručna sprema

Radno iskustvo: Minimum 24 mjeseca

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • Poznavanje engleskog jezika
 • Rad na računaru

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 15. maja 2022. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected]

Check Also

Ruski trgovački lanac MERE se širi u regionu

Ruski trgovački lanac MERE stigao je na tržište Bosne i Hercegovine, a prvu prodavnicu otvara …

Leave a Reply

Your email address will not be published.