EPCG još ne može do svog novca u Prvoj banci

Centralna banka je u završnoj fazi postupka razmatranja zahtjeva Prve banke o prijevremenom povlačenju subordinisanog duga, saopštili su iz CBCG na pitanje da li su dali saglasnost za povlačenje subordinisanog kredita Elektroprivrede (EPCG) u Prvoj banci.

Iz CBCG su Vijestima rekli da će odgovor banci biti upućen u zakonskom roku za dostavljanje mišljenja. Nijesu naveli koji je rok za dostavljanje mišljenja.

EPCG je 2010. godine Prvoj banci, kada je imala problem sa likvidnošću, odobrila subordinisani kredit od deset miliona eura. Aneksom ugovora 2011. godine iznos od tri miliona eura je pretvoren u akcije banke po tadašnjoj nominalnoj vrijednosti od 127 eura, dok je sadašnja tržišna oko 28 eura.

Od preostalih sedam miliona, jedan milion je 2012. godine vraćen EPCG uz prethodnu saglasnost CBCG.
Za preostalih šest miliona bivša uprava EPCG je više puta produžavala datum dospijeća, a sadašnji je 1. aprila 2026. godine, prenose Vijesti.

Subordinisani kredit banke računaju pri izračunavanju adekvatnosti kapitala i drugih bitnih parametara za svoj rad, a njihovo povlačenje prije roka može da odobri samo Centralna banka i to jedino ako to ne bi ugrozilo tu banku. Zahtjev za povlačenje subordinisanog duga, na zahtjev kreditora, pokreće samo banka kod CBCG.

EPCG je 27. januara ove godine uputila zahtjev Prvoj banci da pokrene proceduru povlačenje subordinisanog kredita, jer joj je novac potreban za najavljene investicione projekte.

EPCG je predložila da se polovina povuče u roku od 30 dana, a drugi dio do kraja ove godine. Nakon više dopisivanja i sastanaka, Prva banka je tek 1. marta ove godine obratila CBCG za pojašnjenje odredbi nove regulative u vezi procedure za prijevremenu otplatu subordinisanog duga.

Zbog obaveza iz investicionog plana EPCG je u međuvremenu donijela odluku o povlačenju svih oročenih depozita u Prvoj banci, od osam miliona eura, koje još nije povukla, kao i novca sa tekućih računa u ovoj banci.

Iz CBCG navode da su uslovi za povlačenje subordinisanog duga strogi.

”Glavna karakteristika subordiniranog duga je da predstavlja jedan od osnovnih oblika dopunskog kapitala. Upravo ta njegova funkcija kapitala banke nameće da su uslovi u kojima se dozvoljava prijevremena otplata subordinisanog duga strogi, i uglavnom se zasnivaju na činjenici da je došlo do promjene u regulatornoj klasifikaciji instrumenta, promjene u poreskom tretmanu, situaciji kada banka želi da taj instrument zamijeni kvalitetnijim instrumentom i slično”, rekli su iz CBCG.

U dosadašnjem periodu CBCG, kako se navodi, nije davala pozitivno mišljenje za prijevremeno povlačenje subordinisanog duga, osim ako je prestalo njegovo priznavanje kao elementa sopstvenih sredstava banke.

U revizorskom izvještaju Prve banke za 2020. godinu navedeno je da je CBCG 2012. godine dala saglasnost da se dio tadašnjeg subordinisanog duga od million eura može vratiti EPCG. CBCG nije odgovorila na pitanje da li Prva banka zbog povlačenja ovog kredita i depozita EPCG, morati da radi provjeru adekvatnosti kapitala i drugih bitnih parametara poput likvidnosti.

EPCG sada posjeduje 19,7 odsto akcija u Prvoj banci i ima jednog predstavnika u Nadzornom odboru, koji je prema novom zakonu preuzeo većinu uloga ranije borda direktora.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.