Kredite kod banaka ima skoro 150.000 građana

Skoro 150.000 građana Crne Gore kreditno je zaduženo kod banaka, a njihovi ukupni dugovi iznose skoro milijardu i po eura, pokazuju podaci sa kraja marta ove godine, koje je Portalu RTCG dostavila Centralna banka Crne Gore. Zaduženja građana u odnosu na godinu ranije veća su za skoro šest odsto.

Prema mjesečnim podacima koje su banke dostavile Centralnoj banci Crne Gore na kraju marta ove godine ukupni krediti su iznosili 3,4 milijarde eura, pri čemu se pod kreditima podrazumijevaju bruto krediti i potraživanja umanjeni za kamate i vremenska razgraničenja.

Od toga se na kreditno zadužena fizička lica (sa preduzetnicima) – njih 146 hiljada, odnosi 1,49 milijardi eura ili 43,36% ukupnih kredita, kažu u CBCG.

“Krediti fizičkih lica na isti uporedni period 2021. godine su iznosili 1,40 milijardi eura ili 43,16% ukupnih kredita i zabilježili su godišnji rast od 5,93%”, saopšteno nam je iz CBCG.

Sa otplatom preko 90 dana kasni svega 3% fizičkih lica

Krediti fizičkih lica čija otplata kasni preko 30 dana iznose 76,4 miliona eura i, kako kažu u CBCG, čine 5,12% ukupnih kredita fizičkih lica.

“Krediti fizičkih lica koji kasne sa otplatom preko 90 dana iznose 46,3 miliona eura i čine 3,1% ukupnih kredita fizičkih lica”, navode u CBCG.

Prema mjesečnim podacima koje su banke dostavile Centralnoj banci Crne Gore na kraju marta krediti pravnih lica iznosili su 1,9 miijardi eura ili 56,64% ukupnih kredita.

“Posmatrano u jednogodišnjem uporednom periodu, krediti pravnih lica su iznosili 1,8 milijardi eura i zabilježili su rast od 5,05%”, saopšteno je iz CBCG.

Check Also

Stjepan Udovičić, predsjednik Hrvatsko-crnogorskog poslovnog kluba: Hrvatskoj može korisiti iskustvo Crne Gore u reformama finansijskog i platnog sistema

„Naš dugoročni cilj je dodatno unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori kroz zalaganje za ekonomski …

Leave a Reply

Your email address will not be published.