Od maja veće penzije, deficit Fonda PIO smanjen za 3,37 odsto

Ukupni prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za prvi kvartal bilježe rast u odnosu na isti period prethodne godine, i to za 3,37 odsto, što ujedno predstavlja i pad deficita, kazao je “Danu” vršilac dužnosti direktora Fonda Ranko Aligrudić i najavio da će od 1. maja biti veće penzije za oko 10 odsto.

“Važno je napomenuti da podaci ostvareni u prvom kvartalu godine nijesu pokazatelj koji vodi preciznoj procjeni kretanja deficita, no moramo naglasiti da je deficit u 2021. godini iznosio 21 odsto, što je značajan pad u odnosu na projektovani deficit od oko 30 odsto. Međutim, svakako možemo reći da u strukturi primitaka izvorni prihodi bilježe rast za 3,37 odsto, što znači da opšti prihodi iz budžeta bilježe pad za istu vrijednost. Očekujemo da će struktura primitaka u narednim mjesecima biti sve povoljnija”, rekao je Aligrudić.

U nominalnom iznosu, Fond je od januara do marta ostvario izvorne prihode od doprinosa u iznosu od 67,54 miliona eura, dok je lani u istom periodu prihod od doprinosa iznosio 65,45 miliona eura.

“Prihodi od doprinosa su se na mjesečnom nivou kretali u sledećim iznosima: u januaru 10 miliona eura, februaru 25,66 miliona i u martu 31,84 miliona eura. Kao što se iz navedenog može zaključiti, zabilježen je trend mjesečnog rasta prihoda od doprinosa, za koji se očekuje da bude zadržan do kraja godine, što bi značajno smanjilo deficit Fonda. Što se tiče deficita Fonda, on je u martu 2022. godine iznosio 20,64 odsto, što znači da su penzije finansirane sa 79,36 odsto od prihoda od doprinosa, a 20,64odsto sa opštim prihodima budžeta”, precizirao je Aligrudić.

On je naveo da je odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano da se vrijednost
penzije za jedan lični bod usklađuje tri puta godišnje: 1. januara, 1. maja i 1. septembra, te da se očekuje da će prema procjenama Ministarstva finansija, usklađivanje penzija od 1. maja, odnosno njihov rast, iznositi 10 odsto.

“Prema podacima koji se odnose na poslednju isplatu penzija, prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi 299,35 eura. Kako tačan iznos prosječne penzije zavisi od više parametara, kojima je pored procenta za koji se vrši usklađivanje obuhvaćen, između ostalog, i broj novih penzionera i iznos njihove penzije, nije moguće dati precizan podatak o iznosu prosječne penzije nakon sprovedenog usklađivanja penzija i ostalih prava”, izjavio je Aligrudić.

Kako je kazao, prema statističkim podacima za mart (penzija isplaćena u aprilu 2022. godine), Fond PIO Crne Gore isplaćuje prava za ukupno 128.023 korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su to pravo ostvarili shodno Zakonu o PIO ili primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim od strane Crne Gore.

“Navedeni broj obuhvata 117.967 korisnika prava u Crnoj Gori i 10.056 korisnika prava u inostranstvu. Od ukupnog broja korisnika prava u Crnoj Gori, 113.605 je penzionera, a 4.362 korisnika ostalih prava iz PIO (tjelesno oštećenje, tuđa pomoć i njega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu). Strukturu ukupnog broja penzija u Crnoj Gori čine starosne 66.490 ili 58,53 odsto, invalidske 18.220 ili 16,04 odsto i porodične 28.895 ili 25,43 odsto. Van Crne Gore isplaćuje se 9.977 penzija i 79 ostalih prava. Struktura penzija po vrstama ovog prava smatra se povoljnom, s obzirom na višegodišnji trend porasta udjela starosnih i smanjenja udjela invalidskih penzija u ukupnom broju korisnika ovog prava. Takođe, konstantno je i smanjenje broja korisnika ostalih prava, s obzirom da se radi o stečenim pravima koja se, od primjene novog Zakona o PIO, ne ostvaruju u Fondu PIO Crne Gore”, zaključio je Aligrudić.

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.