EPCG povlači sav novac iz Prve banke

Elektroprivreda (EPCG) povlači sav svoj novac iz Prve banke, zbog lošeg odnosa menadžmenta te finansijske institucije i neispunjavanja dogovorenih obaveza, kazao je Vijestima glavni finansijski direktor elektroenergetske kompanije, Miro Vračar.

On je rekao da EPCG povlači oročene depozite od osam miliona eura i prije isteka roka oročenja, subordinisani dug od šest miliona eura, kao i sav novac sa tekućih računa u ovoj banci.

Vračar je naveo da uprava EPCG već tri mjeseca moli Prvu banku da im omoguće povlačenje tri od šest miliona eura svog novca iz subordinisanog duga za potrebe investicija, ali da banka nije sprovela tu proceduru i pored više urgencija i sastanaka.

On je naveo da je problem i što banka odugovlači sa pokretanjem procedure za novu procjenu vrijednosti akcija banke, što utiče i na bilanse EPCG koja je vlasnik oko 20 odsto akcija ove banke.

Prva banka je nedavno objavila poslovne izvještaje za prošlu godinu gdje je prikazan gubitak u poslovanju od 4,4 miliona eura, najviše zbog obezvređenja finansijskih instrumenata za 10,9 miliona.

Akumulirani gubitak na kraju prošle godine iznosio je 28,2 miliona eura, a ukupni kapital je 32,3 miliona odnosno šest miliona manje nego na kraju prošle godine.

Vijesti su zbog toga poslale pitanje EPCG da li je njihov Odbor direktora upoznat sa ovim izvještajem i bilansima Prve banke, da li su kao akcionari tražili pojašnjenja u vezi ovog izvještaja ili preduzimali neke druge radnje kako bi bili preciznije upoznati sa poslovanjem ove banke, ili ga naknadno provjeravali, kao i šta EPCG namjerava uraditi sa svojim akcijama u ovoj banci.

Vračar je kazao da zvanično nijesu upoznati sa izvještajem i bilansima Prve banke, iako su njen drugi po veličini akcionar i najznačajniji poslovni partner, zbog čega njeni bilansi utiču i na bilanse državne energetske kompanije.

Za povlačenje subordinisanog duga postoji procedura, koju na zahtjev EPCG pokreće Prva banka kod Centralne banke (CBCG), ali je problem što ona nije pokrenuta ni tri mjeseca nakon zahtjeva EPCG.

Procedura je takva zbog toga što je subordinisani dug uključen u proračun adekvatnosti kapitala banke.

Vračar je 27. januara ove godine obavijestio Prvu banku da je EPCG usvojila svoj budžet, srednjoročni plan do 2026. godine sa strukturom operativnih i kapitalnih ulaganja i da im je za finansiranje investicionih projekata potrebno povlačenje cijelog subordinisanog kredita.

On u tom dopisu, u čiji su uvid imale Vijesti, navodi da razumije situaciju u Prvoj banci zbog čega predlaže da se polovina ovog duga uplati na žiro-račun EPCG, što je moguće prije, a da za drugi dio novca zajednički dogovore dinamiku uplate do kraja ove godine.

Zamolio je i da se što prije pokrene zakonska procedura za isplatu subordinisanog duga, kako bi što prije imali novac za finansiranje planiranih investicija iz sopstvenih izvora.

Iz Prve banke su 23. februara odgovorili da zbog složenosti problema koje bi izazvalo povlačenje subordinisanog duga nijesu u mogućnosti da postupe po zahtjevu EPCG, kao i da je potrebno prethodno dobiti odobrenje CBCG.

Vračar 25. februara šalje novi dopis u kojem kaže da će u slučaju nemogućnosti povlačenja subordinisanog duga pokrenuti prijevremeno povlačenje oročenih depozita koje EPCG ima u Prvoj banci, kako bi mogli da finansiraju planirane projekte.

On navodi i da im je zbog osporavanja ovog prava, nametnut slijed poteza u dijelu postepenog ukidanja naplatnih i redovnih računa koje EPCG ima u Prvoj banci.

EPCG 18. marta šalje novi dopis Prvoj banci u kojem navode da energetska kompanija u ovoj banci ima dva oročena depozita od po četiri miliona eura iz avgusta 2020. i avgusta prošle godine, kao i da ugovor o oročenju daje mogućnost EPCG na nakon isteka roka od šest mjeseci razroči/povuče dio depozita.

Tada navode i da će naredne sedmice pokrenuti povlačenje depozita.

U tom dopisu Vračar moli Prvu banku i da ih informišu u kojoj je fazi priprema potrebne dokumentacije za dobijanje saglasnosti CBCG i izvjesnost povlačenja subordinisanog duga.

EPCG 25. marta predaje zahtjev za povlačenje depozita iz avgusta prošle godine, a nakon toga uslijedio je poziv Prve banke za sastankom.

Sastanak je uslijedio 29. marta, a EPCG je u međuvremenu odložila povlačenje depozita. Na tom sastanku je dogovoreno da će Prva banka raspisati poziv za dostavu ponuda za izradu elaborata o procijeni vrijednosti svojih akcija i to po tržišnoj, fer i investicionoj vrijednosti.

Predstavnici EPCG su na sastanku naveli da je izrada procjene “od esencijalnog značaja za dalji status poslovnih odnosa i saradnje”, kao i da tom pitanju treba dati prioritet i poziv raspisati u najkraćem roku.

Iz Prve banke su na sastanku saopštili da su pokrenuli inicijativu kod CBCG za odobrenje povlačenja subordinisanog duga i da preduzimaju sve mjere i radnje da dobiju potrebne instrukcije i tumačenja.

Dok su iz EPCG odgovorili da će sačekati sa povlačenjem depozita i prebacivanje novca sa tekućih računa u Prvoj banci na račune u drugim bankama.

Vračar kaže da se od tog sastanka Prva banka nije napredovala u ispunjenju dogovorenog, zbog čega je EPCG prinuđena da povuče sav svoj novac iz ove banke u cilju finansiranja pokrenutih investicija.

Izvor: Vijesti/Mina Business

Check Also

Kako da znate kada je vaša ambicija dobra, a kada loša?

Ambicija može da se definiše kao težnja za nekom vrstom postignuća ili razlikovanja. Uključuje, prvo, …

One comment

  1. Nastavljaju se strateški upitne odluke finansijski nepismenih u udarnoj kompaniji CG. Po dubini jednaki kao najgori DPS. Mašala…

Leave a Reply

Your email address will not be published.