Investiciono bankarstvo – iskustvo Erste Grupe kao mjera dokazane pouzdanosti

Autor: Aleksandar Šćekić

Izvor: Blog Erste bank

 

 

 

Kada se spomene investiciono bankarstvo, na šta se tačno misli?

U prvom redu, ono se odnosi na podršku kompanijama ili državama da prikupe kapital ili dugoročna novčana sredstva emitovanjem akcija ili obveznica, ali i na trgovinu hartijama od vrijednosti na sekundarnim tržištima i na savjetodavne usluge.

Tokom prethodne dvije godine Erste Grupa je kao vodeći ili pridruženi menadžer/aranžer učestvovala u velikom broju primarnih izdanja obveznica brojnih država / pokrajina / centralnih banaka Evrope.

Tokom prethodne dvije godine Erste Grupa je kao vodeći ili pridruženi menadžer/aranžer učestvovala u velikom broju primarnih izdanja obveznica brojnih država / pokrajina / centralnih banaka Evrope. Kao reprezentativna izdanja se, pored crnogorskih, izdvajaju obveznice u vrijednosti od više milijardi eura i sa rokom dospijeća do čak 30 godina. Vlade i upravljačke strukture u Austriji, Hrvatskoj, Litvaniji, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji povjerile su Erste Grupi važne uloge u koordinaciji, pripremi, prezentaciji i plasiranju obveznica, računajući na njenu ekspertizu, kvalitet tima, razumijevanje tržišta i reputaciju.

Erste Grupa se na međunarodnim tržištima kapitala pozicionirala kao pouzdan partner za prikupljanje inicijalnog ili dodatnog kapitala ili dugoročnih sredstava, bilo kroz model izlaska na berzu (IPO) ili kroz emitovanje raznih vrsta korporativnih obveznica, prava. Ukupni iznosi ovako prikupljenog kapitala i sredstava u proteklih par godina nadmašuju 11 milijardi eura.

Erste Grupa se na međunarodnim tržištima kapitala pozicionirala kao pouzdan partner za prikupljanje inicijalnog ili dodatnog kapitala ili dugoročnih sredstava.

U tabeli ispod navedene su neke od najznačajnijih emisija akcija i obveznica u kojima je Erste Grupa učestovala kroz različite uloge (kao vodeći ili pridruženi book-runner ili lead i co-lead manager):

Banke članice Erste Grupe su, osim u emisijama akcija ili obveznica aktivni učesnici u trgovini akcijama i obveznicama na sekundarnim tržištima, i to na gotovo svim svjetskim berzama.

Banke članice Erste Grupe su aktivni učesnici i u trgovini akcijama i obveznicama na sekundarnim tržištima, i to na gotovo svim svjetskim berzama.

Ako posmatramo državne obveznice kao vid imovine koju preferiraju veliki investitori, vidimo da su samo tokom 2021. godine članice Erste Grupe na sekundarnim tržištima registrovale transakcije ukupne vrijednosti preko 21 milijardu eura. Euroobveznicama koje je izdavala Crna Gora članice Erste Grupe su tokom prošle godine zabilježile čak 111 transakcija, ukupne vrijednosti 101 milion eura, dok su rekorderi  obveznice Austrije sa zabilježenim prometom od 4,09 milijardi eura i Rumunije sa 4,38 milijardi eura trgovanih obveznica.

Pregled ukupnog prometa koji su članice Erste Grupe ostvarile državnim obveznicama pojedinih zemalja tokom 2021. godine predstavljen je u tabeli:

U državne obveznice najčešće ulažu veliki investitori, kao što su banke ili osiguravajuće kompanije, ali je sve veći broj privrednih subjekata i građana koji obveznice posmatraju kao adekvatnu alternativu štednji, pogotovo danas kada su kamatne stope na depozite na rekordno niskim nivoima.

U državne obveznice najčešće ulažu veliki investitori, ali je sve veći broj privrednih subjekata i građana koji obveznice posmatraju kao adekvatnu alternativu štednji

Ipak, iako smatrane za manje rizičnu investicionu aktivu, cijene obveznica fluktuiraju, te najčešće pokazuju zavisnost od kretanja makroekonomskih činilaca ekonomije zemlje izdavaoca, kao i stabilnosti političkih prilika. Kako su svi ovi elementi na svjetskom nivou prethodnih sedmica pokazali izrazita gibanja i potrese, to je dodatno otvorilo prostor za negativnu cjenovnu korekciju, što je za rezultat imalo rast kamatnih stopa na sve postojeće tranše izdatih obveznica na međunarodnom tržištu.

U tabeli ispod su predstavljene godišnje stope prinosa na postojeće tranše euroobveznica koje su izdale zemlje regiona (Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) sa rokom dospijeća 2027. i 2028. godine, po cijenama koje su bile dostupne za trgovanje klijentima Službe investicionog bankarstva Erste banke ove sedmice.

Kako se iz tabele vidi, na dan 29. mart najveći kamatni prinos su nosile obveznice Crne Gore, 5,678 odsto, dok najmanji prinos nose obveznice Srbije, 3,806 odsto. Međutim, bitan pokazatelj je i trend rasta kamatnog prinosa na državne obveznice, koji je uslovljen gore pomenutim padom cijena obveznica.

Ako posmatramo odnos današnjeg u odnosu na prinos obveznica sa posljednjeg radnog dana prethodne godine, vidimo da su obveznice Crne Gore doživjele najmanji rast prinosa (u prevodu – najmanji pad cijena obveznica), dok su obveznice Sjeverne Makedonije i Albanije pale toliko da je njihov kamatni prinos porastao za oko 50 odsto. Najveći pad cijene (ujedno i najveći rast prinosa) bilježe obveznice Srbije.

Turbulentne okolnosti utiču na to da čak i one investicije koje se smatraju manje rizičnima doživljavaju negativne cjenovne korekcije. Sa druge strane, prinosi koje danas nose državne obveznice smatraju se privlačnim.

Ukoliko i vas zanima da dio svog kapitala zaštitite od očekivane inflacije kroz ulaganje na tržištima kapitala, Služba investicionog bankarstva Erste banke je tu da vam ponudi svoje usluge.

Činjenicu da je interesovanje klijenata Službe investicionog bankarstva Erste banke za ulaganje u ovu vrstu finansijskih instumenata veliko potkrepljuju i brojke o procentualnom učešću pojedinih imovinskih klasa u ukupnom trgovanju za prva dva mjeseca ove u odnosu na isti period prošle godine, gdje vidimo da je mnogo veći dio ukupnog prometa ostvaren upravo ulaganjem u državne obveznice.

*Disclaimer

Informacije u ovom tekstu date su u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamjena za finansijski savjet, niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obaveza za Erste Bank AD Podgorica. Erste Bank AD Podgorica ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ili tumačenjem informacija iz ovog materijala. Informacije prikazane u ovom tekstu potiču iz izvora za koje Erste Bank AD Podgorica vjeruje da su pouzdani, s tim da ne garantuje njihovu tačnost. Erste Bank AD Podgorica ne garantuje da će budući rezultati biti u skladu sa prethodnim rezultatima predstavljenim u ovom tekstu. Informacije iz ovog teksta podložne su tržišnim promjenama nakon njegovog kreiranja.

Autor: Aleksandar Šćekić , rukovodilac Službe investicionog bankarstva. Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Licencirani je broker, diler i investicioni menadžer investicionog fonda. Tokom trinaestogodišnjeg rada u finansijama, iskustvo je sticao na pozicijama u odjeljenjima riznice, investicionog bankarstva i rizika.

Check Also

Ažuriran Registar podsticajnih mjera za investicije

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ažuriralo je Registar podsticajnih mjera za investicije koji za ovu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.