Potrošačka korpa veća za 46,8 eura u odnosu na februar 2021.

Minimalna potrošačka korpa za februar ove godine iznosi 693,7 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat.

Od tog broja izdaci za hranu i bezalkoholna pića su bili 311,6 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 382,1 eura.

U dijelu hrane najveći troškovi su bili za mlijeko, sir i jaja 78,6 eura, za meso 63,9 eura, a za povrće 55,9 eura.

U odnosu na januar, minimalna potrošačka korpa je tokom februara veća za 1,9 odsto ili za skoro 13 eura.

”Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u februaru 2022. godine u odnosu na januar 2022. godine, zabilježili su rast od 2,9 odsto, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na januar 2022. godine, zabilježili rast od 1,0 odsto”, saopšteno je iz Monstata.

Kada se podaci upoređuju sa februarom prošle godine, potrošačka korpa je veća 46,8 eura odnosno za 7,23 odsto.

Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva.

”Vrijednost minimalne potrošačke korpe je zasnovana na podacima ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni mjesečni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge”, saopšteno je iz Monstata.

Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI).

Izvor i infografika: Vijesti.me

Check Also

Šta su stagflacija, šrinkflacija i skimpflacija – i da li su gore od inflacije?

Da li ste se spremili i otišli u svoj omiljeni restoran, samo da biste otkrili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.