Za programske linije podrške inovacionoj djelatnosti 230.000 eura

Promocija Javnog poziva za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, organizovana je u Privrednoj komori Crne Gore.

Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte PKCG, kazala je da je predmet javnog konkursa podrška razvoju inovacione zajednice i djelatnosti kroz sufinansiranje nekoliko programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024. Riječ je o programskim linijama podrške EUREKA projektima, zatim za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska, podsticanje inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima, te učešće u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

– Konkurs je otvoren 1. marta, a ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2022. godini iznosi 230.000 eura – kazala je Radusinović.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi, v.d. generane direktorice za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u MER-u, kazala je da vlada veliko interesovanje za Program za inovacije 2021-2024, te da su već počele zajedničke aktivnosti sa Fondom za inovacije Crne Gore u implementaciji inovacionih programa.

– Ove programske linije biće glavna poluga za finansiranje u oblasti inovacija i pametne specijalizacije – navela je ona.

Ona je kazala da je program Eureka ovoga puta obogaćen novim segmentom, jer je Crna Gora odlučila da učestvuje u Multilateralnom pozivu za Dunavski region, a novina je i podrška Stubu 3 Inovativna Evropa, EU programa “Horizont Evropa”

Ivan Tomović, menadžer za programe u Fondu za inovacije Crne Gore, detaljnije je predstavio program Eureka, istakavši da je on značajna podrška preduzetništvu, prvenstveno malim i srednjim preduzećima, te naučnoistraživačkoj zajednici i snažan instrument za međunarodnu saradnju u oblasti inovacija i istraživanja.

– Istraživanja i inovacije predstavljaju prioritet svake zemlje u svijetu, a oko 1,5 triliona eura javnih sredstava u svijetu troši se godišnje na finansiranje istraživanja, razvoja i inovacija, dok se veliki udio ovih sredstava koristi upravo u okviru programa Eureka – kazao je on.

Prema njegovim riječima, program podržava međunarodne projekte istraživanja i razvoja između partnera iz bilo koje dvije (ili više) Eureka zemlje. Mogu aplicirati mikro, mala, srednja i velika preduzeća, naučno-istraživačke i inovativne organizacije upisani u Registar inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, dok partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije zemlje učesnice Eureka mreže. Ciljevi projekta su: razvoj novih proizvoda, tehnologija u proizvodnji, procesa ili usluga s jasno izraženom tehnološkom inovativnošću, bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip, nove metode, novi genetski materijal i slično.

– Učešćem u ovom programu možete stvoriti nove i dugoročne poslovne partnere, imati pristup novim tržištima, transfer tehnologija i transfer znanja , te rast prihoda – istakao je Tomović.

Podrška se odnosi na dobijanje bespovratnih sredstava, a opredjeljeni budžet je 45.000 eura za tekuće i 30.000 eura za nove projekte.

Prednost pri izboru će imati projekti koji imaju usklađen program istraživanja sa Strategijom pametne specijalizacije i/ili Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti, kao i drugim strategijama koje uređuju oblast inovacione djelatnosti.

Trajanje projekta je do tri godine, a prijave se podnose do 1. novembra. Konkurs za Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region biće otvoren do 30. juna, i za namjene ovog posebnog poziva obezbijeđena su dodatna sredstva u iznosu od 45.000 eura.

Govoreći o Konkursu za sufinansiranje inovacione djelatnosti u dijelu podrške autorima pronalazaka, Barjaktarović Lanzardi je kazala da je cilj stimulisati pravna ili fizička lica iz Crne Gore koja su u 2022. godini zaštitila pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO. Ukupan iznos podrške za ove namjene u 2022. godini je 20.000 eura, a prijave se dostavljaju tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za ove namjene.

Prema njenim riječima, u realizaciji aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture u Crnoj Gori mogu učestvati organizacije iz Crne Gore koje se bave promocijom inovacione kulture. Ukupan budžet opredijeljen za programe inovacione kulture iznosi 20.000 eura.

Sufinansiranje će biti i u oblasti realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije, a ukupan budžet je 30.000 eura. Finansijska podrška je namijenjena i aktivnostima koje se odnose na pripremu projektnih prijava za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Cilj je, kako je objašnjeno, da se pruži ekspertska podrška u pripremi projektnih prijava kako bi se pospješilo učešće crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije. Ukupan budžet iznosi 40.000 eura. Nakon predstavljanja programa podrške, učesnici su bili u mogućnosti da dobiju odgovore na sva pitanja i nedoumice koji se odnose na program, a predstavljena je i nova platforma inovacije.gov.me putem koje je omogućeno online prijavljivanje za Registar inovacione djelatnosti I aktivne programske linije ministarstva.

Ovom prilikom najavljen je i Javni poziv za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova, koji će biti objavljen 20. juna.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.