Budvanska rivijera mora da plati 115,7 hiljada eura od zakupa Svetog Stefana

Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da kompaniji Sveti Stefan hoteli (SSH), nastaloj restrukturiranjem HTP Budvanska rivijera (BR), pripada 115,7 hiljada eura za dio zakupnine Svetog Stefana i hotela „Miločer“, koju je BR naplatila od Adriatik propertiza za treći kvartal 2019. godine.

Vijeće sudija Nevenke Popović, Katarine Đurđić i Rama Strikovića odbilo je žalbu BR, koja će, kada presuda postane pravosnažna, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, ovaj novac morati da isplati sa kamatom od oktobra 2019. godine. Sudije nijesu prihvatile navode iz žalbe da je Privredni sud usko tumačio dokaze, bez sagledavanja cjelokupne slike te da bi, da je pažljivo ocijenio dokaze, na osnovu saslušanja svjedoka, nesporno zaključio da se zakupnina isplaćuje unaprijed, a da je u tom trenutku jedino BR bila ovlašćena da primi uplatu.

Iz SSH su tvrdili da im ovaj iznos pripada od momenta osnivanja, pa su tražili isplatu za period od 26. avgusta do 30. septembra 2019. godine. BR je bila stava da im taj novac ne pripada, jer obaveza za kvartalnu rentu dospijeva 1. jula, kada SSH nije bila osnovana. Dodatno su ukazivali da su za porez na nepokretnost za tu godinu platili 173,4 hiljade eura i još 50 hiljada eura prilikom osnivanja ovog preduzeća. Svjedočeći pred sudom, bivši direktor SSH Miško Rađenović je naveo da prilikom restrukturiranja BR, koje je rezultiralo osnivanjem SSH radi praćenja realizacije i naplate po ugovoru o zakupu, nije bilo govora o tome ko će naplatiti ovaj iznos, a ni kasnijeg dogovora, zbog čega je sud o tome morao da odluči.

Bivša direktorica BR Katarina Kažanegra je pred sudom navela da su sva prava iz ugovora o zakupu prenijeta na SSH njenim osnivanjem, te da je, kako je navela, automatski stvorena obaveza za prihodovanje prve sljedeće rente, budući da su zakupninu za treći kvartal naplatili početkom jula.

Oba suda su bila stava da sporni dio zakupnine pripada SSH, imajući u vidu da Zakon o obligacionim odnosima propisuje da od časa kada je obaviješten o otuđenju zakupljene stvari, zakupac kiriju može platiti samo novom vlasniku.

– Kako je među strankama nesporna činjenica da je BR imovinu koja je bila predmet ugovora o zakupu prenio na SSH, to tužilac ima pravo na dio zakupnine, jer je zakupac dužan zakupninu za dio trećeg kvartala isplatiti tužiocu novom vlasniku – stav je sudova.

Za sud nije bilo od uticaja to što je BR platila porez na nepokretnost, imajući u vidu da se utvrđuje vlasniku imovine 1. januara za tu godinu, pa kako jeste bila vlasnik u tom trenutku, bila je i u obavezi da izmiri porez. Nije od uticaja ni novac uložen u formiranje nove kompanije SSH, imajući u vidu da su sredstva plaćena po odlukama BR i ove uplate nijesu povezane sa dugom za zakup, zbog čega se ne bi mogli kompenzovati, sve i da je BR isticala kompenzacioni prigovor tokom postupka, što nije.

Izvor: Pobjeda

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.