Drakić: Osnova za izradu Strategije o zelenoj ekonomiji u aprilu

Voditi instituciju kao što je Privredna komora Crne Gore je obaveza i svakako motiv da doprinesem u najvećoj mogućoj mjeri, da se rad komore i njena pozicija unaprijedi kako u nacionalnim tako i međunarodnim okvirima, kazala je predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.

Ona je naglasila da je kompleksno vrijeme pandemije koja je izmijenila globalnu ekonomiju, te promijenila fokuse djelovanja i ekonomskog promišljanja, donijelo bremenit posao i za njene kolege u privredno razvijenijim zemljama.

“Takva stvarnost umnogome usložnjava poziciju crnogorske privrede i komore. U vrijeme, kada bi trebalo da smo posvećeni jačanju konkurentnosti domaćih kompanija kako bi spremne dočekale ulazak na jedinstveno tržište kroz članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, mi se suočavamo sa očuvanjem samih kompanija i radnih mjesta u njima”, kazala je Drakić.

Kako prenosi “zeneoduticaja.com”, Drakić je rekla da to čini dodatno odgovornim obaveze koje je preuzela stupanjem na dužnost predsjednice komore.

“Ipak, vjerujući u snagu objedinjenosti privrede posvetiću se snažnijoj homogenizaciji privrede kroz sve oblike organizovanja u komori, u nastojanju da čujemo potrebe svih njih i kroz angažman Stručne službe damo adekvatan odgovor tim zahtjevima. Bilo da je za to potrebno pregovarati sa našim partnerima donosiocima odluka ili im tražiti ino partnere. Iz tog razloga sam i kroz Program rada poseban naglasak dala širenju i modernizovanju dijapazona usluga komore kako bi bili kvalitetan i efikasan servis našim članicama, što one s pravom očekuju od nas”, rekla je Drakić.

Ona smatra da će i za Komoru i za privredu digitalizacija i ozelenjavanje ekonomije biti prioriteti. U aprilu će, kako najavljuje, biti finalizovana Mapa puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, koja će poslužiti kao temelj za izradu Startegije o zelenoj ekonomiji koju Vlada namjerava da donese do kraja tekuće godine.

“U prvoj polovini godine namjera je da privredi stavimo na raspolaganje set servisa u digitalnom obliku, koji će svakako dati doprinos i procesu njihove digitalne transformacije. Komora će pružati podršku mikro, malim i srednjim predzećima u procesu digitalne transformacije i kreiranju novih biznisa i zelenih radnih mjesta”, kazala je Drakić.

Kako je najavila, organizovaće konferenciju o ekonomiji Montenegro 2022, koja je prepoznata kao najvažniji regionalni ekonomski događaj.

“Ukoliko zdravstvene prilike dozvole, posvetićemo se i organizovanju nastupa na, za domaću privredu, važnim međunarodnim sajmovima. Sve ovo će biti značajna podrška privredi, koja će sigurno pomoći da sami bolje pozicioniraju sebe među domaćom i stranom konkurencijom”; kazala je Drakić.

Po njenom sudu, ekonomsko osnaživanje žena, njihovo veće učešće u biznisu i kreiranju poslovnog ambijenta od izuzetnog je značaja za razvoj i ukupni prosperitet našeg društva.

Check Also

Koliko je profilna fotografija na društvenim mrežama važna?

Znate li da savršena profilna fotografija može promijeniti vaš život? Profesionalna fotografija u kombinaciji sa …

One comment

  1. Kakav idealan par “liderki” poslušnica, vijeće staraca i irf CG. Taman im nedostaju guvernerova džokerka i NVO aktivistkinja ikona post istine od samoporaženog Načisto od četvrtka, i eto društvance nefeminizma u militantnom i neznavenom. Mašala, long live mamine sinove i ostale muškadine, sa ovakvim ženama mogu uživati u ženskom mačizmu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.