Vujačić: Pronevjera ne može uticati na stabilnost i održivost CKB-a

Pronevjera odnosno zloupotreba službenog položaja koja je nedavno otkrivena u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) ne može uticati na održivost i stabilnost banke, ocijenio je direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Dejan Vujačić.

Podsjećamo, Uprava CKB-a podnijela je krivičnu prijavu protiv dvoje zaposlenih koje sumnjiči da su prisvojili 14 miliona eura sa računa oko 200 klijenata banke. Predmet povodom navoda o milionskoj pljački unutar banke formirao je zamjenik specijalnog državnog tužioca Saša Čađenović.

“Navedena pronevjera sa ciframa sa kojima se barata u najgorem slučaju ne može uticati na stabilnost banke imajući u vidu da preliminarna neto dobit koju je banka ostvarila na kraju prošle godine je više nego dovoljna da kompenzuje ostvareni eventualni gubitak i na taj način čak ni profitabilnost u smislu ostvarivanja profitabilnog poslovanja neće biti ugrožena pa ni kapital koji je na izuzetno visokom nivou”, kazao je Vujačić gostujući u emisiji “dobro jutro Crna Goro” na Televiziji Crne Gore.

Pronevjeru u CKB-u Vujačić vidi kao indikator da je postojao problem u uspostavljanju i funkcionisanju sistema internih kontrola. Šta se desilo će, kaže istražiti banka i nadležne institucije a kako dodaje, CBCG će utvrdi uzroke i potrebne korektivne mjere.

“Očekujemo da će se na sistemski način otkloniti svi uzroci koji bi mogli da rezultiraju u budućem periodu s obzirom da banka ima kapacite da podnese tako nešto”, kazao je Vujačić.

CBCG djelujući u okvir svojih nadležnosti, kako je kazao Vujačić, preduzima neophodne radnje u cilju utvrđivanja propusta u funkcionisanju uspostavljenog sistema internih kontrola.

“Navedeno će rezultirati utvrđivanjem da li bi to bilo, da su u startu bili uspostavljeni ti kontrolni mehanizmi na način koji nije adekvatan odnosno da procedure poslovanja nijesu bile postavljene na adekvatan način, da su omogućavale, odnosno mogle da preveniraju ovakve događaje ili se one nijesu poštovale. Nakon toga od banke će se očekivatoi da preduzme korektivne mjere koje će biti adekvatne u smislu da ih unaprijede da se ovakve stvari ne bi dešavale. Ono što CBCG očekuje a što je banka već uradila je izdvajanje odgovarajućeg nivoa rezervi za oparativni rizik odnosno potencijalni gubitak koji može da nastane”, kazao je Vujačić.

Direktor sektora za kontrolu banaka CBCG ističe da je deponovani novac u crnogorskim bankama siguran.

“Bankarski sistem na kraju prošle godine karakteriše stabilnost, visoka kapitalizovanost, likvidnost i profitabilnost. Stabilan bankarski sistem je najbolji garant sigurnosti novca građana u bankama. U ovom trenutku nema nikakve bojazni što se tiče stabilnosti sistema pa ni garantovanosti depozita građana”, tvrdi Vujačić.

On dodaje da pored stabilnosti banaka u konkretnom slučaju CKB-a koja, kako je kazao, “sama po sebi garantuje da navedena pronevjera odnosno zloupotreba službenog položaja neće ni materijalno na značajan način uticati na njihovo poslovanje”, postoji šema garantovanja depozita koja se ostvaruje posredstvom Fonda za zaštitu depozita.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

One comment

  1. Pod hitno slati vanrednu superviziju. Jer ako nakon AQR uzorka se može naći ugovor o kreditu bez anuitetnog plana, tada se banka mora značajno kazniti. Dormant accounts rijetko kad ulaze u uzorak kontrole, ali su krediti prošle godine bili značajno protresani.

    Dodatno, manjak u blagajni se mora uvezati u banci pošto je vrijeme da se ovakve stvari više ne dešavaju.

    A šta Gdin Vujačić misli je nevažno kao što je uvijek bilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.