Lidl kupuje plac do RTCG?

Kompanija koja u Crnoj Gori zastupa interese njemačkog trgovačkog lanca Lidl dostavila je ponudu za kupovinu zemljišta na urbanističkoj parceli do zgrade RTCG gdje je sada rupa koju je svojevremeno iskopala firma Bolići zarad gradnje hotela, saznaje „Dan“.

Kako piše portal, u pitanju je ista firma koja je sredinom januara ove godine kupila 13,2 hiljade kvadrata zemljišta nekadašnje fabrike “Radoje Dakić“ u stečaju, za 3,73 miliona eura.

Direkcija za imovinu 5. februara objavila je javni poziv za prodaju 14.430 kvadrata zemljišta, čija je vrijednost procijenjena na 7.301.580 eura, odnosno 506 eura po kvadratu. Na ovoj parceli, koja je u zahvatu DUP-a RTV – Centralne djelatnosti, planirana je izgradnja objekta- namjene hotel, spratnosti P+1 do P+5. Za prodaju ovog zemljišta Glavni grad je 5. novembra 2020. godine dobio saglasnost Vlade na čijem je čelu tada bio Duško Marković, a odluka je donijeta bez održavanja sjednice.

U javnom pozivu je bilo naznačeno da parcelu koja je na prodaju čine katastarske parcele broj 1313, 1314, 1325/12, 1325/31, 1325/11, 1325/32, 1325/33, 1316/1, 1318/1, 1325/7 i 1315, koje su upisane u listovima nepokretnosti broj 177, 178, 226 i 1043 KO Podgorica I.

– Pored naknade za zemljište, obaveza kupca je da Glavnom gradu nadoknadi troškove izvedenih radova na iskopu podrumskog dijela planiranog objekta u iznosu od 1.057.014 eura, shodno nalazu sudskog vještaka i ovlašćenog procjenitelja Marka Radunovića od 24. decembra 2020. godine – pisalo u javnom pozivu.

Takozvana rupa Bolići iskopana je još 2006. godine kada su firma Sosijeta Italo Montenegrina investment, koju su osnovali Glavni grad i italijanska firma Bolići invest, planirali i ozvaničili gradnju hotela. Od rupe se nije odmaklo, a 2016. godine umjesto italijanske kompanije Bolići invest u firmu Glavnog grada Sosijeta Italo Montenegrina investment ušao je Žarko Burić, vlasnik kompanije Normal kompani, koji je želio da na ovom prostoru gradi hotel. Sredinom decembra 2020. godine Burić je tužio Glavni grad tražeći višemilionsku odštetu jer hotelski kompleks nije izgrađen. Firma Normal kompani tužbu je predala Privrednom sudu, a postupak još nije završen. Burić ne spori vlasništvom nad zemljištem jer je ono svojina Glavnog grada, već traži naknadu štete zbog neizgrađenog objekta.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.