Privatni bankari odnijeli milione?

Dvoje zaposlenih u Crnogorskoj komercijalnoj banci sa računa svojih klijenata “skinuli” su više od 14 miliona eura kroz servis privatnog bankarstva, sumnje su Uprave CKB-a koje su dostavili u krivičnoj prijavi policiji i Specijalnom državnom tužilaštvu.

Televizija Vijesti objavila je da je CKB podnijela prijavu protiv službenika Pavla Lakovića i Daliborke Spasojević.

”Vijesti” saznaju da Uprava banke vjeruje da su dvoje zaposlenih, navodno, kao ovlašćeni privatni bankari, iskoristili službeni položaj i protivpravno ojadili račune gotovo 200 korisnika CKB-ovog paketa privatnog bankarstva, gdje su imali ovlašćenja da raspolažu novcem klijenata i vode brigu o svim finansijskim instrumentima unutar bančinog sistema.

CKB je sa sistemom privatnog bankarstva i investicioniim servisima (CKB PBIS) počeo 2016. godine, po ugledu na svjetske bankarske standarde, gdje je klijentima banke ponuđena opcija da preko direktnog kontakta sa privatnim bankarom, u svakom trenutku, imaju na raspolaganju rukovanje finansijama – platni promet, kartice, krediti, depoziti…

Preko tog paketa, CKB je nudila da privatni bankar klijentima pomaže i u dijelu investicija – trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama, nedjeljne finansijske analize kompanija ili ponuda…

Preko privatnog bankara, klijenti su imali mogućnost da bankarske aktivnosti završavaju putem telefona ili e-maila, te da u dogovoru sa ličnim privatnim banakrom, preko identifikacione šifre, obavljaju transakcije i kada nijesu u prilici da odmah posjete poslovnicu banke.

Zamjenik glavnog specijalnog tužioca Saša Čađenović potvrdio je “Vijestima” da je Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet nakon što im je Uprava CKB banke tokom vikenda dostavila krivičnu prijavu.

”Otvorili smo izviđaj i krenuli sa provjerama. U ovom trenutku ne mogu da iznosim više detalja, a javnost ćemo obavijestiti kada se za to steknu uslovi”, kazao je kratko Čađenović.

Uprava CKB podnijela je krivičnu prijavu u kojoj su naveli sumnje da su dvoje zaposlenih u dužem periodu, zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju, navodno, prisvojili najmanje 14 miliona eura, koje su “skinuli” sa računa oko 200 klijenata.

”Vijesti” saznaju da je u krivičnoj prijavi Uprava CKB banke navela šture podatke o sumnjama u zloupotrebu unutar sistema, a ključni potezi za tužioce i policiju biće da utvrde gdje su završili milioni klijenata, koje su, navodno, odnijeli privatni bankari CKB-a i da otkriju na koji način je zloupotreba napravljena.

Ključno će biti i da otkriju ko je u sistemu banke bio umiješan u pronevjeru, odnosno da utvrde – kako je moguće da pored brojnih internih i eksternih kontrola poslovanja unutar i van banke, zaposleni u dužem periodu, navodno, uspiju da sa računa klijenata odnesu milione. Unutar CKB ima nekoliko nivoa kontrole tokova novca, ali i odsjeci koji su zaduženi isključivo da prate sve sumnjive transakcije, ali i poštovanje domaće i međunarodne legaslative u bankarskom sistemu. Banka od 2008. godine ima i internog revizora, tako da će za istražitelje biti zanimljivo da otkriju način moguće zloupotrebe sistema banke i ko je sve bio uključen.

Osim toga, rad banaka kontroliše i Centralna banka Crne Gore, koja se iz domena svojih zakonskih ovlašćenja, uključila u provjeru milionske zloupotrebe. Upućeni tvrde da ukoliko je novac oko 200 klijenata završio negdje u inostranstvu, onda će biti vrlo teško da se milioni vrate vlasnicima, odnosno, banci, koja je naglasila da će “nadoknaditi štetu klijentima”.

Centralna banka (CBCG) saopštila je da zloupotreba novca klijenta u CKB banci neće ugroziti njeno poslovanje i da u skladu sa svojim ovlašćenjima “preduzimaju aktivnosti u cilju utvrđivanja propusta u organizaciji i funkcionisanju sistema internih kontrola banke”.

”CBCG u kontinutetu vrši posrednu i neposrednu kontrolu poslovanja banaka u Crnoj Gori, uključujući i CKB, kao sistemski važnu banku. CKB je po svim pokazateljima poslovanja najveća banka u Crnoj Gori i u skladu sa rezultatima posredne i neposredne kontrole, njeno poslovanje je stabilno, uz parametre kapitalizovanosti i likvidnosti koji su znatno iznad zakonom propisanog minumuma. Potencijalna zloupotreba službenog položaja od strane dijela zaposlenih, odnosno potencijalna šteta prouzrokovana po banku, po navedenom osnovu, neće na materijalno značajan način uticati na stabilnost poslovanja banke”, kazali su iz vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG tvrde da su u kontinuiranoj komunikaciji sa bankom i da se informišu o radnjama koje CKB banka preduzima u vezi sa uzrocima i obimom zloupotrebe.

”Banke kao privredna društva i zaposleni u njoj su prilikom poslovanja svjesni obaveze postupanja u skladu sa zakonom i eventualne krivično-pravne odgovornosti u konkretnom slučaju, dok CBCG u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima preduzima sve neophodne radnje i aktivnosti u cilju utvrđivanja propusta u organizaciji i funkcionisanju sistema internih kontrola banke, koji je rezultirao navedenom zloupotrebom službenog položaja, kao i adekvatnosti postupanja banke u navedenom slučaju”, navodi se u saopštenju.

Zloupotreba službenog položaja predstavlja izolovan slučaj koji, kako tvrde u CBCG, ni na koji način ne može i ne treba da utiče na povjerenje klijenata u stabilnost i sigurnost poslovanja banaka, posebno imajući u vidu da sva potencijalna šteta pada na teret banke.

”Uloga CBCG je da svojim aktivnostima obezbijedi da sve poslovne banke u Crnoj Gori imaju dovoljno kapitala da mogu podnijeti ovakve incidente. Dakle, u konkretnom slučaju, uprava CKB je već najavila da je donijela odluku o namirenju svih deponenata, što znači da nijedan klijent neće trpjeti štetu”.

CKB je u nedjelju veče saopštila da su kontrolom poslovanja uočili moguću zloupotrebu službenog položaja dijela zaposlenih, kojom je došlo do ugrožavanja interesa skoro 200 klijenata.

”Kao rezultat ranije pokrenute sveobuhvatne kontrole poslovanja, uočili smo moguću zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju od strane dijela zaposlenih. Usljed pomenutih aktivnosti, konstatovali smo da je došlo do ugrožavanja interesa za približno 200 naših klijenata. Započeli smo i nastavljamo da lično kontaktiramo sa svim klijentima kojima su ugroženi interesi, informišući ih o utvrđenim činjenicama”.

I nagrađeni zbog sistema privatnog bankarstva

CKB banka je prije šest godina klijentima ponudila sistem privatnog bankarstva i invsticioni servis (CVB PBIS), koji su kao posebnu ponudu nudili VIP korisnicima da zbog lakšeg rukovanja novcem “uđu u svijet privilegija”.

CKB banka je na zvaničnom sajtu naglasila da “kao dokaz uspješnog poslovanja i servisiranja klijenata svjedoči kontinuirani rast broja klijenata, i pozitivan fidbek od strane korisnika usluga privatnog bankarstva”.

Banka je zbog sistema privatnog bankarstva i nagrađena od strane prestižne međunarodne institucije – Global Finance za 2020. godinu.

CKB banka, kao članica OTP grupe, navodi da je i posvećena borbi protiv svih oblika korupcije i da vlasnici i čelnici banke “zastupaju nultu toleranciju prema svim oblicima mita i korupcije”.

Zbog toga je banka unutar sistema donijela akt – antikorupcijske politike, kojim su definisani principi aktivnosti banke, da se identifikuju oblasti koje su posebno izložene riziku od korupcije.

”Principi i odredbe ove politike primjenjuju se na cjelokupnu organizaciju banke počevši od formulacije internih regulatornih akata, ugovora koji se zaključuju sa partnerima do aktivnosti pojedinačnih zaposlenih, kao i na sve aktivnosti banke”, piše na sajtu CKB-a.

Check Also

Kako da znate kada je vaša ambicija dobra, a kada loša?

Ambicija može da se definiše kao težnja za nekom vrstom postignuća ili razlikovanja. Uključuje, prvo, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.