Svečano dodijeljena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno je završila postupak  javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

Nakon opsežnih i detaljnih priprema sprovedenih tokom 2021. godine, Agencija je Odlukom od 26. 10. 2021. godine pokrenula postupak javnog nadmetanja, a shodno Dokumentaciji za javno nadmetanje aukcija spektra je sprovedena u periodu od 20-27. decembra 2021. godine. Aukcijski proces se odvijao u dvije faze: nadmetanje za rezervisani spektar (faza pre-aukcije) i nadmetanje za nerezervisani spektar (faza glavne aukcije). Shodno rezultatima aukcije spektra, a nakon uplaćene jednokratne naknade u budžet Crne Gore, Savjet Agencija je na sjednici od 03. 02. 2022. godine donio predmetna odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, a koja su tokom današnje ceremonije uručena privrednim društvima „Crnogorski Telekom” a.d. Podgorica,  „Mtel” d.o.o. Podgorica i „Telenor” d.o.o. Podgorica.

Ceremonija dodjele odobrenja je održana na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj Gori u Podgorici.

Darko Grgurović, izvršni direktor Agencije, tokom svog obraćanja na ceremoniji dodjele odobrenja podsjetio je prisutne na nadležnosti koje su Agenciji povjerene  Zakonom o elektronskim komunikacijama, a koje se odnose na oblast upravljanja radio-frekvencijskim spektrom. Od osnivanja 2001. godine, Agencija je u oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom postigla izvanredne rezultate i, što je naročito istakao, “Agencija je izgradila izuzetan inžinjerski kadar koji u oblasti radiokomunikacija, u kontinuitetu ostvaruje zapažene rezultate, koji su doprinijeli između ostalog visokom stepenu razvoja mobilnih javnih elektronskih komunikacionih mreža i servisa”. Takođe je istakao da je “Agencija u ovom segmentu regulatornog djelovanja, imala jasnu politiku i viziju postupanja i pravovremenog pripremanja uslova za implementaciju novih tehnloških rješenja i dostignuća, koji su prisutni kako kod nas tako i u svijetu”.

Direktor Grgurović je istakao da je tokom 21 godine rada “Agencija samo od jednokratnih naknada za dodjelu radio-frekvencija za ekskluzivno korišenje radio-frekvencija za realizaciju javnih mobilnih/fiksnih elektronskih komunikacionih mreža prihodovala za budžet Crne Gore ukupno preko 92,2 miliona eura”.

Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta Agencije, je u svom obraćanju predstavio kratku retrospektivu postupanja Agencije u ovom za crnogorsko tržište elektrosnkih komunikacija važnom postupku, koje je započelo u oktobru 2020. godine, a završeno donošenjem odobrenja za korišćenje radio-frekvencija na sjednici Savjeta održanoj 03. 02. 2022. godine. Istakao je da je “ukupni prihod od dodjele radio-frekvencija u predmetnom postupku javnog nadmetanja, koji predstavljaju prihod budžeta Crne Gore, iznosi preko 7,08 miliona eura. Od dodjele rezervisanog spektra (faza pre-aukcije) prihod iznosi 4,43 miliona eura i jednak je početnoj cijeni za obuhvaćene blokove. Od dodjele nerezervisanog spektra (faza glavne aukcije) prihod iznosi oko 2,65 miliona eura i veći je za 218.011,00 eura ili oko 9% od početne cijene za obuhvaćene blokove. Vrijednost nedodijeljenog spektra po početnoj cijeni iznosi 192.000,00 eura”.

Predsjednik Savjeta Agencije je najavio i početak aktivnosti na pripremi postupka aukcije spektra za 5G sisteme koja je planirana da se sprovede do kraja ove godine.

Upravo završena dodjela raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže dizajnirana je na način da omogući ostvarenje sljedećih ciljeva:

–     očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;

–     omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;

–     kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;

–     omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;

–     obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;

–     ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra.

Radio-frekvencijski resursi koji su bili predmet dodjele će biti dostupni za implementaciju MFCN (TRA-ECS) sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što će, kako vjeruju u Agenciji, dovesti do njihove maksimalne valorizacije od strane mobilnih operatora. Posebno se vodilo računa o očuvanju konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanju kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika, koji uslovi su takođe zadovoljeni.

Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koja su izdata sa periodom važenja do 01. 09. 2031. godine  operatorima je uručio predsjednik Savjeta Agencije, Branko Kovijanić, nakon čega su se Tatjana Mandić, izvršna direktorica Mtela, Stjepan Udovičić, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma i Branko Mitrović, generalni direktor Telenora, obratili medijima.

Sa aspekta njihovih interesa i poslovnih planova istakli su značaj postignutih rezultata i spektra koji su dobili na korišćenje, te iskoristili priliku da ukažu na stručnost u pripremi i transparentnom sprovođenju ovog važnog postupka.

Izvor: MediaBiro.tv

Check Also

Anžur u ponedjeljka počinje posao u To Montenegro

Slovenac Mark Anžur upisan je u Centralni registar privrednih subjekata kao novi izvršni direktor nacionalne …

2 KOMENTARI

  1. A zašto je ovo predstava za javnost?

  2. Inače ovo je €8 mil sa kojima se spajki hvalio sa lutkicom sa odovič štoklice da su naplatili više nego prošle godine…. Hahahaha koji amateri u politici i pr…

Leave a Reply

Your email address will not be published.